WF – dostosowanie wymagań edukacyjnych do potrzeb ucznia

Zakres i sposób dostosowania wymagań do indywidualnych potrzeb rozwojowych w ramach prowadzonych zajęć WYCHOWANIE FIZYCZNE Wykorzystanie ćwiczeń doskonalących somatognozę (orientację w schemacie własnego ciała). „Przeznaczenie większej ilości czasu na opanowanie danej sprawności ruchowej.Wielokrotne wyjaśnianie reguł sportowych.Zapewnienie większej liczby ćwiczeń potrzebnych do opanowania danej umiejętności.Dostosowanie rodzaju ćwiczeń do indywidualnych potrzeb i możliwości psychofizycznych ucznia.Pozwalanie uczniowi na … Czytaj dalej WF – dostosowanie wymagań edukacyjnych do potrzeb ucznia