neuroróżnorodni.com

niepełnosprawność intelektualna umiejętności społeczne rewalidacja emocje edukacja specjalna scenariusze sensoryka ipet arkusze

Kategoria: Uczeń z zaburzeniami mowy: jakanie, giełkot, dysglosja, mowa bezkrtaniowa, ana – i dysartia/wskazówki

1 Post