Sprawność językowa osób niepełnosprawnych intelektualnie – studium przypadku

Sprawność językowa osób niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu umiarkowanym – studium przypadku Definicje mowy Słownik języka polskiego PAN pod red. W. Doroszewskiego podaje cztery znaczenia terminu mowa: ‘zasób wyrazów, wyrażeń, zwrotów i form używanych w celu porozumiewania się (…)’,‘wypowiadanie czegoś, mówienie; zdolność mówienia; to, co się mówi’,‘sposób wymawiania wyrazów, sposób mówienia; wymowa’,‘dłuższa wypowiedź okolicznościowa (zwykle o charakterze uroczystym), … Czytaj dalej Sprawność językowa osób niepełnosprawnych intelektualnie – studium przypadku