Scenariusz zajęć rewalidacyjnych – Wytęż słuch

,,WYTĘŻ SŁUCH’’ – SCENARIUSZ ZAJĘĆ REWALIDACYJNYCH CELE:- poznawczy- poznawanie, odtwarzanie dźwięków z otoczenia dzieci, rozpoznawanie różnych zwierząt- bohaterów wierszyków J. Brzechwy, poznawanie pokarmów, którymi żywią się zwierzęta;- kształcący- kształtowanie pożądanych postaw- współpracy i odpowiedzialności w działaniu indywidualnym i grupowym;- wychowawczy- zaspokajanie potrzeby sukcesu, bezpieczeństwa i uznania;- rewalidacyjny- doskonalenie percepcji słuchowej, usprawnianie integracji słuchowo- ruchowej, usprawnianie … Czytaj dalej Scenariusz zajęć rewalidacyjnych – Wytęż słuch