Scenariusz zajęć rewalidacyjnych dla uczennicy kl. V, autyzm

Scenariusz zajęć rewalidacyjnych dla uczennicy z autyzmem w klasie VNauczyciel prowadzący: Beata Jerszow1. Temat: Ćwiczenia usprawniające analizę i syntezę wzrokową.2. Czas trwania 60 minut.3. Cele ogólne: -ćwiczenie analizy i syntezy wzrokowej,-doskonalenie koncentracji uwagi i spostrzegawczości wzrokowej,-rozwijanie pamięci wzrokowej.4. Cele szczegółowe:uczennica potrafi:-zapamiętać i odtworzyć kolejność eksponowanych kolejno układów-dokonać podziału tekstu na wyrazy-skoncentrować się na wykonywanym zadaniu-wyszukiwać … Czytaj dalej Scenariusz zajęć rewalidacyjnych dla uczennicy kl. V, autyzm