Rewalidacja jako forma specjalistycznej pomocy dziecku

Rewalidacja jako forma specjalistycznej pomocy dzieckuGłówne założenia pracy rewalidacyjnej z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymiPojęcie rewalidacja używane było przez twórczynię polskiej pedagogiki specjalnej. Według M. Grzegorzewskiej rewalidacja to proces przywracania jednostce upośledzonej możliwości i uzdolnień do pracy społeczno – użytecznej. Realizowanie zadań pracy rewalidacyjnej opiera się głównie na szczegółowym poznaniu jednostki, zastosowaniu odpowiednich warunków i … Czytaj dalej Rewalidacja jako forma specjalistycznej pomocy dziecku