Przykładowe sprawozdanie pedagoga szkolnego

Sprawozdanie pedagoga szkolnego w I semestrze roku szkolnego 2019/2020 W pierwszym semestrze roku szkolnego 2019/2020 pedagog szkoły realizował zadania wynikające z planu pracy, a także programu wychowawczo -profilaktycznego szkoły. Poradnictwo i konsultacje dla nauczycieli:W ramach poradnictwa i konsultacji prowadzonych dla wychowawców, nauczycieli oraz innych pracowników pedagogicznych szkoły, utrzymywano z ww. stały kontakt. Diagnozowano wspólnie przyczyny … Czytaj dalej Przykładowe sprawozdanie pedagoga szkolnego