Przykładowa ocena opisowa ucznia z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym

Ocena opisowa dla ucznia z umiarkowaną niepełnosprawnością intelektualną OCENA OPISOWA ZA OKRES I PÓŁROCZAROK SZKOLNY 2010/2011 UCZENNICA: ......................, niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanymObszary edukacyjne podlegające ocenie:• Zachowanie• Umiejętności praktyczne• Umiejętności językowe• Umiejętności matematyczne• Umiejętności przyrodnicze• Umiejętności artystyczno – ruchowe• Rewalidacja indywidualna• ReligiaUczennica ......... w br. uczęszcza do klasy czwartej (integracyjnej)......................... Dziewczynka objęta jest kształceniem specjalnym … Czytaj dalej Przykładowa ocena opisowa ucznia z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym