Program zajęć rewalidacji indywidualnej dla ucznia z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, II etap edukacji

Program zajęć rewalidacji indywidualnej dla ucznia z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, II etap edukacji INDYWIDUALNY PROGRAM REWALIDACJIII etap edukacji Diagnoza: niepełnosprawność intelektualna w stopniu lekkim Cele ogólne:– stymulowanie rozwoju poznawczego. Cele szczegółowe:– usprawnianie koncentracji uwagi;– usprawnianie percepcji wzrokowej i słuchowej w tym pamięci;– stymulowanie myślenia;– rozwijanie funkcji słuchowo-językowych;– rozwijanie koordynacji wzrokowo-ruchowej;– rozwijanie sprawności grafomotorycznej. … Czytaj dalej Program zajęć rewalidacji indywidualnej dla ucznia z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, II etap edukacji