Program rewalidacji dla ucznia z NI i autyzmem

Program rewalidacji Program zajęć rewalidacyjnychdla ucznia klasy........(rok szkolny 2015/2016) 1. Cel nadrzędny programu: Celem zajęć rewalidacyjnych jest wszechstronny rozwój ucznia z niepełnosprawnością sprzężoną (niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim i autyzmem), w szczególności wdrażanie go do funkcjonowania społecznego, rozumienia i uznawania norm i reguł społecznych, umiejętności wnioskowania w sytuacjach społecznych oraz praktycznego wykorzystywania tych umiejętności w … Czytaj dalej Program rewalidacji dla ucznia z NI i autyzmem