Program Nauczania Wychowania Fizycznego dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym SPDP

mgr Adam Nowak Program nauczaniawychowania fizycznegoSzkoła Przysposabiająca do Pracy dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym. „Pragnę zwyciężyć, lecz jeśli nie będę mógł zwyciężyć będę wytrwały w swym wysiłku” Spis treściWstęp ........................................2Struktura dokumentu ........................................ 3Uwarunkowania realizacji programu ........................................ 3Cele kształcenia i wychowania........................................4Treści nauczania ........................................6Sposoby osiągania celów kształcenia i wychowania ......................................16Kryteria oceny ........................................18 … Czytaj dalej Program Nauczania Wychowania Fizycznego dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym SPDP