„Po nitce do kłębka” – zabawy i ćwiczenia wspomagające przygotowanie dzieci do pisania

Cele:- rozwijanie sprawności grafomotorycznej-kształtowanie sprawności manualnej-doskonalenie umiejętności skupienia uwagi oraz spostrzegawczości wzrokowej i słuchowej-doskonalenie koordynacji wzrokowo-ruchowej-rozwijanie i uwrażliwianie dzieci na zmianę rytmu-rozluźnianie i kontrolowanie napięcia mięśniowego ręki-doskonalenie umiejętności właściwego posługiwania się narzędziami pisarskimi-wdrażanie do słuchania i wykonywania zadań zgodnie z poleceniami nauczyciela-wzmacnianie przynależności do grupy Metody:Słowne- rozmowa, wyjaśnienie, instrukcjaCzynne – zadań stawianych, ćwiczeńOglądowe – pokaz, … Czytaj dalej „Po nitce do kłębka” – zabawy i ćwiczenia wspomagające przygotowanie dzieci do pisania