Muzeum – scenariusz treningu umiejętności społecznych

Scenariusz treningu umiejętności społecznych realizowanego w ZSS nr 13 w Krakowie według programu Magdaleny Sabik Temat: wycieczka do Muzeum Narodowego w Krakowie; wystawa „Broń i barwa w Polsce”. Czas trwania: trzy godziny. Zadania, cele uczniowie: znają i stosują normy zachowania w muzeum; przemieszczają się w ciszy, wykonują polecenia nauczyciela i przewodnika,używają zwrotów grzecznościowych: w szatni, … Czytaj dalej Muzeum – scenariusz treningu umiejętności społecznych