Język polski dostosowanie wymagań edukacyjnych dla ucznia z niepełnosprawnością intelektualną

Dostosowanie wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb rozwojowych i możliwości psychofizycznych uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, realizowanych w ramach prowadzonych zajęć edukacyjnych dla II etapu nauczania JĘZYK POLSKI Kierowanie poleceń bezpośrednio do dziecka – krótko i konkretnie.Stwarzanie sytuacji pobudzających ucznia do samorzutnych, swobodnych, ukierunkowanych wypowiedzi na temat dowolny lub określony.Odwoływanie się do … Czytaj dalej Język polski dostosowanie wymagań edukacyjnych dla ucznia z niepełnosprawnością intelektualną