IPET – język angielski szkoła podstawowa

PRZEMEK kl.4 - język angielski Przemek to uczeń:Mocne strony:• pracowity• przestrzegający zasad kulturalnego zachowania sie• dobrze funkcjonujący w grupie rówieśniczej• starający się aktywnie uczestniczyć w lekcji pomimo tego, że zdarza mu się podawać błędne odpowiedzi na zadawane pytania• dość dobrze radzący sobie z krótkimi i prostymi tekstami i zadaniami• systematycznie odrabiający zadania domowe Słabe strony:• … Czytaj dalej IPET – język angielski szkoła podstawowa