IPET dla dziecka o potrzebie kształcenia specjalnego

INDYWIDUALNY PROGRAMEDUKACYJNO- TERAPEUTYCZNYdla dziecka o potrzebie kształcenia specjalnego na rok szkolny 2011/2012 Program został opracowany na podstawie Rozporządzenia MEN z dnia 17 listopada 2010r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno- pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach.( Dz. U. nr 228). Orzeczenia PPP w Połczynie Zdroju o potrzebie kształcenia specjalnego. Podstawy programowej wychowania … Czytaj dalej IPET dla dziecka o potrzebie kształcenia specjalnego