neuroróżnorodni.com

niepełnosprawność intelektualna umiejętności społeczne rewalidacja emocje edukacja specjalna scenariusze sensoryka ipet arkusze

Category: Indywidualny program zajęć rewalidacyjnych dla ucznia z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim dla II etapu nauczania

1 Post