neuroróżnorodni.com

niepełnosprawność intelektualna umiejętności społeczne rewalidacja emocje edukacja specjalna scenariusze sensoryka ipet arkusze

Kategoria: Indywidualny Program Edukacyjno – Terapeutyczny (IPET) dla ucznia z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego

1 Post