Indywidualny Program Edukacyjno – Terapeutyczny IPET dla ucznia z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego

INDYWIDUALNY PROGRAM EDUKACYJNO- TERAPEUTYCZNY (IPET) dla ucznia z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego I. Informacje o uczniu 1. Imię i nazwisko dziecka........................................2. Data urodzenia........................................3. Adres zamieszkania:................................................................................4. Uczeń z niepełnosprawnością intelektualną........................................5. Klasa........................................6. IPET sporządzony na czas szkoły........................................7. Orzeczenie numer........................................ o potrzebie kształcenia specjalnego wydane w dniu ........................................przez (nazwa poradni) ........................................8. Nazwa szkoły........................................ II. Ocena poziomu funkcjonowania … Czytaj dalej Indywidualny Program Edukacyjno – Terapeutyczny IPET dla ucznia z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego