Geografia – dostosowanie wymagań edukacyjnych do ucznia z niepełnosprawnością intelektualną

Zakres i sposób dostosowania odpowiednio programu drugiego etapu nauczania oraz wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym Geografia Stosowanie prostych poleceń ustnych i pisemnych, upewnianie się, czy zostały dobrze zrozumiane, w razie potrzeby dodatkowe wyjaśnianie.Dostosowanie poziomu trudności zadań szkolnych i domowych do indywidualnych możliwości … Czytaj dalej Geografia – dostosowanie wymagań edukacyjnych do ucznia z niepełnosprawnością intelektualną