Formy komunikowania się dzieci niepełnosprawnych intelektualnie z zaburzonym rozwojem mowy

Wszystkie kontakty międzyludzkie opierają się na komunikacji językowej.Komunikacja jest środkiem wymiany informacji między ludźmi, jest jedną z najważniejszych potrzeb człowieka. Wpływa na możliwości naszego rozwoju, decyduje o jakości naszego życia. Język jest narzędziem, dzięki któremu zdobywamy i przekazujemy informacje, tworzymy nasz obraz świata. Rozwój intelektualny, emocjonalny fizyczny dziecka wyraża się w jego aktywności językowej. Język … Czytaj dalej Formy komunikowania się dzieci niepełnosprawnych intelektualnie z zaburzonym rozwojem mowy