Fizyka – Dostosowanie wymagań edukacyjnych do potrzeb i możliwości ucznia

Zakres i sposób dostosowania programu II etapu nauczania oraz wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb rozwojowych i psychofizycznych uczniów FIZYKA Stosowanie krótkich, zrozumiałych instrukcji w czasie wykonywania różnych poleceń, ćwiczeń, zadań.Dostosowanie poziomu trudności zadań szkolnych i domowych do indywidualnych możliwości ucznia.Ukierunkowywanie, naprowadzanie ucznia na właściwy tok myślenia podczas przekształcania wzorów, zmiany jednostek fizycznych.Wykorzystywanie różnorodnych ćwiczeń fizycznych, … Czytaj dalej Fizyka – Dostosowanie wymagań edukacyjnych do potrzeb i możliwości ucznia