Dysleksja – korzystanie z posiadanej wiedzy, rewalidacja

Uczniowie z dysleksją często nie korzystają z wiedzy, którą posiadają, ponieważ nie umieją łączyć jej z nowymi informacjami, a ta umiejętność jest niezbędna do gruntownego zrozumienia każdego tematu i związanych z nim pojęć. Zapytaj ucznia, co wie o danym zagadnieniu i czy pamięta, skąd ma te wiadomości. Potem weź kartkę, narysuj na niej kwadrat, zatytułuj … Czytaj dalej Dysleksja – korzystanie z posiadanej wiedzy, rewalidacja