Dostosowanie wymagań edukacyjnych dla ucznia z trudnościami w klasie II szkoły podstawowej

Dostosowanie wymagań edukacyjnych dla ucznia z trudnościami w klasie II szkoły podstwawowej Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r.w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (ze zmianamiz dn. 17.11.2010 r.), nauczyciel jest obowiązany indywidualizować pracę z uczniem … Czytaj dalej Dostosowanie wymagań edukacyjnych dla ucznia z trudnościami w klasie II szkoły podstawowej