Dostosowanie wymagań edukacyjnych dla przedszkolaka – integracja

Dostosowanie wymagań edukacyjnych dla dziecka z oddziału przedszkolnego Dostosowanie wymagań edukacyjnychdla ........................w toku zajęć wychowawczo-dydaktycznych, prowadzonych w oddziale przedszkolnymSzkoły Podstawowej w Januszowejw roku szkolnym 2012/2013 Sposoby dostosowania:• integrować chłopca z grupą rówieśników;• pracować nad podniesieniem samooceny dziecka;• konsekwentnie wymagać od dziecka stosowania przyjętych zasad i norm współdziałania w grupie;• reagować na wszystkie przejawy agresji(słownej i … Czytaj dalej Dostosowanie wymagań edukacyjnych dla przedszkolaka – integracja