Dostosowanie wymagań edukacyjnych dla dziecka z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego

Dostosowanie wymagań edukacyjnych dla dziecka z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego Dostosowanie wymagań edukacyjnych - grupa 6 latki dla ........................................mającej orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnegow toku zajęć wychowawczo-dydaktycznych, prowadzonych w przedszkoluw roku szkolnym 2017/2018 DLA KOGO KSZTAŁCENIE SPECJALNE ?• Uczeń z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego: to uczeń zagrożony niedostosowaniem społecznym, uczeń niedostosowany społecznie, uczeń … Czytaj dalej Dostosowanie wymagań edukacyjnych dla dziecka z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego