Dostosowanie form i metod pracy do ucznia z ADHD

Dostosowanie form i metod pracy do ucznia z nadpobudliwością psychoruchową (ADHD) Zdaniem R. Barkleya ADHD to spektrum zaburzeń funkcji poznawczych, które << ma swoje źródło w niezdolności kontrolowania własnego zachowania w teraźniejszości, przez co chory nie jest w stanie sprostać wymogom w przyszłości >> (zob. M. Kutscher, 2008, s.16)Według H. Spionek nadpobudliwość przejawia się << … Czytaj dalej Dostosowanie form i metod pracy do ucznia z ADHD