Chemia – dostosowanie wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb rozwojowych uczniów

Zakres i sposób dostosowania odpowiednio programu drugiego etapu nauczania oraz wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów w ramach prowadzonych zajęć z podziałem na poszczególne edukacje oraz na zajęciach specjalistycznych: CHEMIA Dostosowanie poziomu trudności zadań szkolnych i domowych do indywidualnych możliwości ucznia.Uwzględnianie trudności w rozumieniu treści, szczególnie podczas samodzielnej pracy … Czytaj dalej Chemia – dostosowanie wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb rozwojowych uczniów