Zazdrość, przytłoczenie – lekcja dla uczniów ze spektrum autyzmu

autyzmwszkole.com

 1. Zazdrość, przytłoczenie, zadanie…
 2. Pomysły Zenka na to jak sobie radzić z poczuciem przytłoczenia – mindfulness
 3. Lekcja Klaudii jak być uważnym na co dzień – mindfulness
 4. Sposoby na walkę z uczuciem przytłoczenia
 5. Przeciążenia sensoryczne w spektrum autyzmu

Zazdrość

Zazdrość to uczucie pojawiające się w sytuacji frustracji, gdy znany jest obiekt zaspokajający potrzebę i osoba posiadająca ten obiekt. Uważana zazwyczaj za uczucie negatywne, choć w łagodnej formie może być np. bodźcem do pozytywnej konkurencji i realizacji własnych aspiracji.

Chorobliwa zazdrość wiąże się z brakiem zaufania, chęcią kontroli i nadzorowania drugiej osoby oraz agresją (źródło: wikipedia.org).

Zazdrość w szkole

Nadmiar zazdrości i rywalizacji w klasie może mieć poważne i zaskakujące konsekwencje. Przede wszystkim odbija się na atmosferze i relacjach między uczennicami a uczniami. Tam, gdzie jest silna rywalizacja, ludzie – i dzieci, i dorośli – mają skłonność do tego, by zajmować się tylko własnymi sprawami i interesami, dbać tylko…

View original post 2 231 słów więcej

Indywidualny Program Edukacyjno – Terapeutyczny – Niepełnosprawność intelektualna

autyzm.life i Neuroróżnorodni

PrzykładowyIndywidualny Program Edukacyjno-Terapeutyczny

Dane personalne ucznia

………………………….

ur. ………….. r. w ……………

klasa…

Podstawa objęcia ucznia pomocą psychologiczno – pedagogiczną

Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego nr… z dnia… 2020 r.

Okres realizacji planu

Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego na czas: do ukończenia nauki w szkole podstawowej.

Rozpoznanie wynikające z orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego

Niepełnosprawność intelektualna w stopniu lekkim. Widoczna jest dysharmonia w rozwoju funkcji w zakresie inteligencji niewerbalnej.

W diagnozie medycznej: nadpobudliwość psychoruchowa F90.

Charakterystyka ucznia:

X dołączyła do obecnego zespołu klasowego w roku szkolnym 2017/2018, powtarzając klasę drugą w wyniku problemów z opanowaniem podstawowych wiadomości i umiejętności ujętych w podstawie programowej. W tamtym czasie rodzice X skierowali się z córką na badania do Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej. W rezultacie przeprowadzonych badań uczennica otrzymała opinię Poradni z dostosowaniami i zaleceniami w nauczaniu na pierwszy etap edukacyjny. W wyniku dużych problemów z nauką w klasie piątej rodzice ponownie udali…

View original post 1 454 słowa więcej

Percepcja wzrokowa – spostrzeganie figury i tła. Ćwiczenia do programów terapeutycznych

autyzm.life i Neuroróżnorodni

Spostrzeganie figury i tła – jest to wyodrębnienie przedmiotu z tła, np. łapanie piłki, która ma określony kształt, w relacji do będącej tłem sali gimnastycznej.

Celem ćwiczeń dotyczących spostrzegania figury i tła jest rozwój zdolności dziecka do czytania i pisania wyrazów we właściwej kolejności i do spostrzegania liter oraz wyrazów.

Ćwiczenia: znajdź wszystkie ukryte na rysunku kształty. Pokoloruj/zaznacz lub obrysuj każdy kształt.

View original post 27 słów więcej

Szczęście – arkusz pracy dla ucznia ze spektrum autyzmu

autyzmwszkole.com

Loretta Stirm i jej dzieci czekały cierpliwie przy płycie lotniska Travis Air Force Base, aż grupa powracających pilotów opuści samolot, który przywiózł ich z powrotem do Ameryki. Starszy oficer, podpułkownik Robert Stirm, który właśnie został zwolniony z północnowietnamskiego obozu jenieckiego, miał wygłosić krótką mowę, zanim wszyscy zwolnieni zostaną połączeni ze swoimi rodzinami. Zatem jego rodzina musiała czekać. Sal Verder fotograf uhonorowany za to zdjęcie nagrodą Pulitzera, napisał: „Kiedy podpułkownik zakończył swoją przemowę, rozejrzał się dookoła i zobaczył swoją rodzinę pędząca w jego kierunku z wyciągniętymi rękami i z promiennymi uśmiechami sygnalizującymi wybuch prawdziwej radości”. Radość jest najlepszym słowem na określenie pokazanej na zdjęciu emocji, ponieważ sygnalizuje ono większą intensywność niż wesołość albo szczęście. Ale, podobnie jak te słowa, słowo radość nie mówi nam dokładnie, z którą z radosnych emocji mamy do czynienia. ~ P. Ekman, Emocje ujawnione.

Szczęście

Szczęściejest emocją, spowodowaną doświadczeniami ocenianymi przez podmiot jako pozytywne.

View original post 1 532 słowa więcej

Jak radzić sobie ze złością? – scenariusze zajęć, ćwiczenia, karty pracy

autyzm.life i Neuroróżnorodni

Jak radzić sobie ze złością i agresją dzieci ?- ćwiczenia i zabawy dla rodziców i pedagogów

Problem zachowań agresywnych należy do niezwykle aktualnych. Jest poruszany zarówno w środkach masowego przekazu jak i w literaturze naukowej. Towarzyszy mu wiele emocji, pojawiających się stereotypów iniewiedzy.

Rozróżniamy agresję:

 • Słowną – przejawia się w postaci odrzucenia (izolacja lub wykluczenie zgrupy) lub groźby (np. „spadaj stąd”, „jeśli nie dasz mi pieniędzy…”, itp.)
 • Fizyczną – to otwarta napaść na drugą osobę lub zniszczenie jakiejś wartości

 • ma postać instrumentalną (np. odebranie pieniędzy (rzeczy) młodszemu przez starszego)
 • emocjonalną – gdy przeżywamy lęk i złość (np. atakując kogoś za inne niż nasze poglądy)

Zachowania agresywne są wyuczone przede wszystkim w oparciu owarunkowanie instrumentalne i modelowanie.

Uczenie instrumentalne polega na uczeniu się poprzez pożądany skutek – to doprowadza do utrwalania się zachowań agresywnych.

Uczenie się agresji poprzez modelowanie polega na obserwacji. W wielu eksperymentach udowodniono, że bezpośrednie czy pośrednie (np…

View original post 3 474 słowa więcej

Budujemy pozytywne emocje – zajęcia terapeutyczne

autyzmwszkole.com

Często w systemach rodzinnych główna uwaga opiekunów koncentruje się na wszystkim co nie działa, na niewykonanych poleceniach, na niespełnieniu oczekiwań nawet tych niewerbalizowanych, czy nieprawidłowym zdaniem rodziców wykonaniem określonych czynności. Dominuje tutaj negatywna energia wzajemnych pretensji i oskarżeń oraz udowadniania, iż negatywne pobudzenie emocjonalne wynika z działania innych członków rodziny. Taki styl funkcjonowania nie jest przypadkowy. Złe zachowania, brak empatii, akty słownej, czy fizycznej agresji są zestawem narzędzi używanych od wielu pokoleń.

Jeśli jednak ojciec i matka emanują wolą przeobrażenia przeszłości dla lepszej, rodzinnej przyszłości, powinni inaczej spojrzeć na doświadczane trudności. Wartościowych skrzynek na narzędzia wykorzystywanych w budowaniu rodziny pełnej dobra, szacunku i miłości jest pod dostatkiem. Chociaż proces zmiany wzorców zachowań to proces na lata, jest możliwy do sfinalizowania.

Magiczna Siódemka – rodzinne zajęcia terapeutyczne

Cele:

 • Budowanie poczucia własnej wartości.
 • Rozwijanie samoświadomości.
 • Nauka prawidłowych komunikatów o wydźwięku pozytywnym.
 • Wzmacnianie pozytywnych emocji w systemie rodzinnym.
 • Tworzenie emocjonalnej więzi z opiekunem.

View original post 274 słowa więcej

Zajęcia rewalidacyjne na Dzień Bałwana

autyzm.life i Neuroróżnorodni

 1. Opracowanie wzoru graficznego na podstawie tekstu wiersz „Bałwan śniegowy” – Metoda Dobrego Startu – scenariusz zajęć rewalidacyjnych
 2. Bałwankowe zabawy edukacyjne: dobierz obrazki-stwórz historyjkę; ułóż od najmniejszego do największego; wyklej kropki z plasteliny na szablonie bałwanka; pokoloruj bałwanki według wzoru; zaznacz właściwą ilość; dokończ rysować bałwanka…
 3. Zima – materiały logopedyczne na zdalne zajęcia i nie tylko…
 4. Śniegowe wierszyki

Konspekt zajęć w zespole rewalidacyjno-wychowawczym

Opracowanie wzoru graficznego na podstawie tekstu wiersz „Bałwan śniegowy” – Metoda Dobrego Startu

Cele ogólne:
– wytworzenie przyjaznej atmosfery,
– integracja grupy,
– stymulowanie rozwoju wrażliwości, spostrzegawczości słuchowej,
– usprawnianie koordynacji ruchowo – wzrokowej,
– kształcenie koncentracji uwagi.
Cele operacyjne: uczestnicy:
– wykonują ćwiczenia usprawniające funkcje manualne,
– koncentrują się na czytanym wierszu.
Metody: Poranny Krąg, MDS, elementy metody W. Sherborne, system Makaton – niewerbalna metoda komunikacji, metoda działania praktycznego, słowne
Formy pracy: indywidualna, zbiorowa

Środki dydaktyczne: olejek miętowy, sprzęt audio, instrumenty muzyczne, „dmuchajki”, tekst wiersza, folia bąbelkowa…

View original post 1 081 słów więcej

Zima wokół nas – scenariusze zajęć rewalidacyjnych na Dzień Bałwana

autyzmwszkole.com

 1. Zima wokół nas – scenariusz zajęć w grupie 6-latków
 2. Zajęcia na Dzień Bałwana
 3. Bajka o dzielnym Bałwanku
 4. Zimowy wiatr – scenariusz zajęć logopedycznych – głoska sz
 5. Puzzle bałwanki z cyferkami, kolorowanki i inne
 6. Zimowe wierszyki

Zima wokół nas – scenariusz zajęć dla 6 latków

Wiek dzieci:

 • 6 lat

Czas trwania zajęć:

 • 45 minut

Cele:

 • pobudzenie motoryki dużej i małej
 • zwolnienie napięcia mięśniowego i psychicznego
 • rozwijanie percepcji słuchowej i wzrokowej
 • rozwijanie mowy
 • rozwijanie wyobraźni
 • kształtowanie koncentracji uwagi
 • wyrabianie wrażliwości estetycznej
 • uwrażliwianie na piękno muzyki

Metody:

 • metoda symboli dźwiękowych Barbary Kaji

Formy:

 • indywidualna
 • zespołowa

Środki dydaktyczne:

 • płyta CD z muzyką, instrumenty muzyczne, pędzle do golenia, kartki z niebieskim tłem, biała pianka do golenia, flamastry, plansze

Przebieg zajęć

I Ekspresja ruchowa:

 • Przywitanie dzieci i zaproszenie ich do zajęć. (Nauczycielka prosi, aby dzieci przywitały wszystkie swoje paluszki ze sobą, a następnie swoje rączki z rączkami innych dzieci.)
 • Swobodna improwizacja ruchowa utworu. (Prowadząca włącza utwór…

View original post 3 171 słów więcej

Co będzie następne? – ciągi, układanki

autyzm.life i Neuroróżnorodni

Percepcja wzrokowa jest zdolnością do rozpoznawania i różnicowania bodźców wzrokowych, które znajdują się w polu widzenia człowieka. Bodźce te są interpretowane w zależności od doświadczeń. Nie chodzi więc o samą zdolność widzenia, ale o przetwarzanie przez mózg tego, co widzimy.

Percepcja wzrokowa to:

 • zdolność do różnicowania kształtów, do ich zapamiętywania i odtwarzania na podstawie wzoru lub z pamięci,
 • spostrzeganie figury i tła(to zdolność wyodrębniania centralnej części pola spostrzeżeniowego spośród całości jego elementów),
 • stałość spostrzegania(czyli zdolność dostrzegania obiektu jako posiadającego stałe właściwości- kształt, wielkość),
 • spostrzeganie położenia przedmiotów w przestrzeni(czyli dostrzeganie relacji przestrzennych zachodzących pomiędzy obiektem a obserwatorem).

Funkcja wzrokowa obejmuje:

 • analizę wzrokową czyli umiejętność wyodrębniania pojedynczego elementu z całości,
 • syntezę wzrokową czyli zdolność do składania podanych elementów w całość,
 • spostrzegawczość wzrokową czyli umiejętność wyszukiwania braków lub różnic,
 • pamięć wzrokową czyli zdolność do zapamiętywania obserwowanego materiału,
 • koordynację wzrokowo – ruchową czyli umiejętność wykonywania czynności ruchowych pod…

View original post 481 słów więcej

Lekcja 2 – Deszcz – zajęcia rewalidacyjne prowadzone Metodą Dobrego Startu

autyzmwszkole.com

Deszcz

Tekst piosenki:

1. Deszczyk kapie,
z chmurki spada
i na ziemi opowiada,
że tak z góry na nas leci,
by urosły wszystkie dzieci.

Ref: Kap, kap, kap,
Deszczyk z nieba spadł.
Kap, kap, kap,
Deszczyk z nieba spadł. / x2

2. Deszczyk kapie,
z chmurki spada
i po drodze opowiada,
że na ziemi go potrzeba,
by urosły kwiaty, drzewa.

Ref: Kap, kap, kap,
Deszczyk z nieba spadł.
Kap, kap, kap,
Deszczyk z nieba spadł. / x2

Miejsce:

 • Dowolne.

Materiały:

 • Pianino.
 • Kalosze i parasole.
 • Płaszcze nieprzemakalne.
 • Tablice z kredami i gąbkami.
 • Woreczki z grochem lub ryżem 10x10cm i 30x10cm.

Kompozytor:

 • Deszcz, T. Mayzner.

Słowa:

Deszcz

Chodzi, chodzi deszcz pluchota,

miła jemu każda psota,

tu zaleje, tam zamoczy,

na nos kapie, bryzga w oczy.

Byłby padał tak bez końca,

ale ujrzał promyk słońca,

więc ze złości zaciął skośnie

i tam uciekł gdzie…

View original post 955 słów więcej