Co słychać w norze? – scenariusz zajęć dydaktycznych

smart-sens.org

Co słychać w norze?

Temat ten można realizować w klasach 1-3 w różnych porach roku; zadania wynikające z wątku dziecka związanego z lasem. Wykorzystujemy przyrodnicze wiadomości ucznia, realne sytuacje związane z lasem w których znalazły się dzieci, odnosimy się do przeczytanych przez nie bajek poprzez rozwijanie fantazji.

 
Cele ogólne
•    rozwijanie twórczego myślenia, wyobraźni i myślenia symbolicznego
•    rozwijanie pomysłowości, fantazji i myślenia dywergencyjnego
•    poszerzenie wiadomości dotyczących życia zwierząt w lesie
Cele operacyjne
•    dziecko umie zadać pytanie dotyczące środowiska przyrodniczego i potrafi udzielić odpowiedzi na pytania zadawane przez inne dzieci
•    uczeń poszukuje rozwiązania dotyczącego  mieszkańca nory
•    twórcza interpretacja  postawionego problemu za pomocą różnych form ekspresji i aktywności ucznia
Metody i techniki
•    metody słowne: rozmowa kierowana, opowiadanie
•    metody percepcyjne: pokaz i obserwacja obrazka, obserwacja działania innych, wizualizacja
•    metody czynne: kierowanie działalnością dziecka, zadań stawianych przez nauczyciela, ćwiczeń
•    techniki twórczego myślenia: ekspresja werbalna…

View original post 265 słów więcej

Arkusze z błędem motywujące do komunikacji

autyzm.life i Neuroróżnorodni

Arkusze z błędem motywujące do komunikacji

Arkusze do wspomagania mowy są tak skonstruowane, że w każdym z nich kryje się „błąd” – coś, co zupełnie nie pasuje do przedstawionych zdarzeń przedstawionych na obrazku. Ten błąd jest świetnym punktem wyjścia do wielu rozmów:

 • Co tu nie pasuje? Dlaczego?
 • Zakreśl flamastrem niepasującą rzecz.
 • Znajdź odwróconą rzecz.
 • Co widzisz na obrazku?
 • Jaka jest pora roku?
 • W jakim miejscu znajdują się wszyscy ludzie i zwierzęta z obrazka?
 • Co oni robią?…

Pracując z grupą dzieci można zadawać pytania i wydawać polecenia w zależności od możliwości uczniów, np.:

 • Znajdźcie coś czerwonego i zakreślcie flamastrem.
 • Kto jedzie, idzie, biegnie, pływa, lata?
 • Jakie zwierzęta znajdują się na obrazku?
 • Co znajduje się po lewej, a co po prawej stronie obrazka?
 • Co znajduje się na górze, a co na dole obrazka?
 • Ile osób znajduje się na obrazku a ile zwierząt?
 • Ile ptaków znajduje się na obrazku?
 • Wymień 4 czynności jakie…

View original post 29 słów więcej

Terapia pedagogiczna – ćwiczenia terapeutyczne

autyzm.life i Neuroróżnorodni

Terapia pedagogiczna – ćwiczenia terapeutyczne

Terapia pedagogiczna, to inaczej reedukacja lub zajęcia korekcyjno – kompensacyjne dla dzieci i młodzieży z trudnościami w uczeniu się, spowodowanymi dysleksją, dysgrafią, dysortografią, dyskalkulią lub innymi czynnikami.

Celem terapii pedagogicznej jest stymulowanie ogólnego rozwoju dzieci i młodzieży. Zadaniem terapii jest również łagodzenie zaburzeń emocjonalnych, będących efektem niepowodzeń szkolnych oraz utraconej wskutek tych niepowodzeń motywacji do nauki, a także obniżonej samooceny.

Cele terapii pedagogicznej:

• podniesienie efektywności uczenia się,
• usprawnienie zdolności koncentracji uwagi,
• nauczenie się sposobów radzenia sobie ze stresem,
• wspomaganie rozwoju psychicznego – budowanie wiary we własne siły,
• kształtowanie umiejętności współdziałania w grupie,
• rozwijanie samodzielności,
• eliminowanie przyczyn i przejawów zaburzeń.

Warunki skuteczności terapii:

1. wczesne jej rozpoczęcie przez dzieci, u których dostrzegamy opóźnienia rozwoju funkcji niezbędnych do uczenia się (już w wieku przedszkolnym),

2. systematyczne uczestnictwo w zajęciach terapeutycznych przez okres co najmniej dwóch lat,

3. praca w domu…

View original post 1 632 słowa więcej

Szczęście – lekcje o emocjach

autyzmwszkole.com

Co to jest szczęście?

Szczęście to uczucie zadowolenia, radości w wyniku zbiegu pomyślnych okoliczności. Dla każdego szczęście oznacza coś innego…

Cele:

 • rozpoznawanie emocji
 • wspieranie poczucia sprawstwa, wytrwałości w dążeniu do celu
 • budowanie poczucia szczęścia
 • rozwijanie umiejętności dostrzegania zasobów swoich i swojego otoczenia

Czytanka

Jak odnaleźć zagubione szczęście?

Po chodniku turlała się cytryna. Wiatr przesuwał ją do przodu.
Na nic zdało się stawianie oporu.
– Wietrze, przestań. Czemu mnie pchasz? – zapytała ze złością.
– Chcę, żebyś dogoniła tę panią w płaszczu, której wypadłaś z siatki – odpowiedział wiatr.
– Nie moja wina, że zrobiła tyle zakupów. Zobacz, ledwo co idzie – żachnęła się cytryna.
– A jeśli byłaś najważniejszym produktem? Może ta kobieta ma chorego syna i potrzebuje cię, by zrobić dla niego lekarstwo?
– Jak na taki wiatr, sporo wiesz o życiu.
– To dlatego, że ciągle się przemieszczam. – Wiatr dmuchnął w leżące na chodniku papierki. Te uniosły…

View original post 762 słowa więcej

Pory roku – scenariusz zajęć zajęć logorytmicznych

smart-sens.org

Pory roku – scenariusz zajęć zajęć logorytmicznych dla dzieci 4 letnich, wiosna

Cele:

Metody:

 • logorytmika,
 • zadania stawiane do wykonania.

Środki dydaktyczne:

 • sznurek a na nim supełki, nagranie A. Vivaldi „Cztery pory roku- Wiosna”, kolorowe wstążki dla każdego dziecka, kolorowe klocki, instrumenty: trójkąty, janczary, kastaniety, bębenki, dzwonki.

Przebieg zajęć:

1. Powitanie – nauczyciel zwraca się do kolejnych dzieci: Przywitać się potrafimy choć jesteśmy mali, dla Joli, Basi, Kuby itp. będziemy: klaskali, dmuchali, śpiewali, kląskali, tupali, cmokali itp.

2. Magiczna iskra – wszyscy stoją w kole i mówią: Magiczną iskrę puszczam w krąg, niech powróci do mych rąk”. Uczestnicy zabawy podają sobie kolejno uścisk dłoni.

3. Ćwiczenie artykulacyjne-nauczyciel wraz z dziećmi starannie wymawia głoski w kolejności: o, a, i, e – powoli i wyraźnie, potem przyspieszając.

4.

View original post 221 słów więcej

Drzewko zmartwień – drzewko przytulania – regulacja emocji

autyzm.life i Neuroróżnorodni

Drzewko zmartwień – drzewko przytulania – regulacja emocji – zajęcia terapeutyczne

Drzewko zmartwień lub drzewko przytulania to technika terapeutyczna dla najmłodszych dzieci służąca do uwalniania dziecka od smutnych emocji czyli zmartwień. Nawiązuje do przytulania prawdziwych drzew w lesie czyli wykorzystuje tzw. sylwoterapię (drzewoterapię) – naturalną moc drzew dającą siłę, spokój, zdrowie i ukojenie.

Małe dzieci potrzebują różnych działań wizualnych dla pojęć, które mogą nie być jeszcze w pełni dla nich zrozumiałe, jak np. „pozbycie się zmartwień”, „redukcja stresu” itp.

Drzewko zmartwień – Drzewko przytulania ma wiele gałęzi na których uczniowie mają zwiesić tyle zmartwień ile są wstanie wymyślić. Każde zmartwienie jest ważne.

„Zmartwienia” zapisują lub rysują w postaci symboli/rysunków (lub jak potrafią/jak chcą) na kolorowych karteczkach. Następnie karteczki dziurkują dziurkaczem. Przez dziurki przewlekają sznurek lub wstążki i zawieszają na „drzewku”. (Opiekun pomaga przy aktywnościach manualnych: pisaniu, rysowaniu – jeśli to konieczne, ponieważ w tym ćwiczeniu ważniejsze są emocje…

View original post 356 słów więcej

Zabawy gdy rozpiera nas energia

autyzm.life i Neuroróżnorodni

Co robić gdy rozpiera nas energia?

„Hupaj-siupaj-łupaj-cupaj-hupaj-siupaj-fik!” – taki pomysł na spożytkowanie energii miał Tygrysek z Kubusia Puchatka – bajkowy specjalista od świetnej zabawy i fantastycznych pomysłów. A jak ty możesz zadbać w zabawie o to, by spożytkować nadmiar swojej energii?

Zabawy na spożytkowanie energii w domu

Cele:

 • wspieranie aktywności
 • nauka kreatywności i współpracy w grupie
 • ruch na świeżym powietrzu

Energetyczne pudełko
(minimum 1 osoba)

Przygotuj niewielkie pudełko, przynajmniej 10 małych karteczek, kostkę do gry i coś do pisania.
Do tej zabawy trzeba się przygotować tylko raz. Na kartkach napisz zadania ruchowe, które lubisz robić, na przykład pajacyki, odbijanie balona. Do wypisywania lub rysowania pomysłów możesz zaprosić rodziców. Zapisane karteczki wrzuć do pudełeczka i odłóż w widocznym miejscu. Gdy poczujesz ochotę na zabawę, wylosuj dowolną kartkę, rzuć kostką, a następnie wykonaj zadanie tyle razy, ile oczek wypadło na kostce.

Skarby w lawie
(minimum 2 osoby)

Wyobraź sobie, że dywan w…

View original post 252 słowa więcej

Rozwijanie percepcji wzrokowej przed podjęciem nauki w szkole – zestaw ćwiczeń wspomagających

smart-sens.org

Rozwijanie percepcji wzrokowej dziecka przed podjęciem nauki w szkole – zestaw ćwiczeń wspomagających

Zestaw ćwiczeń może być wykorzystywany również na zajęciach rewalidacyjnych, korekcyjno-kompensacyjnych, wyrównawczych itp.

 Dla dziecka rozpoczynającego naukę w szkole najważniejsze jest rozwijanie następujących obszarów: percepcja wzrokowa, percepcja słuchowa, wyobraźnia, umiejętności matematyczne, grafomotoryczne, uwaga.

Oto kilka praktycznych zadań rozwijających percepcję wzrokową. Podczas wykonywania zadań dzieci mogą pokolorować wszystkie obrazki, a tym samym rozwijać umiejętności grafomotoryczne.

1. Co widzisz na obrazku? Położenie w przestrzeni, kierunki.

Dziecko pokazuje to, co widzi: górny lewy, dolny prawy, pod lasem, nad lasem, pod górami, nad górami, obok domu.

Koloruje zgodnie z twoimi wskazówkami.

2. Znajdź ten sam kształt

Dziecko przygląda się uważnie pierwszemu obrazkowi i szuka tego samego kształtu w tym rzędzie, który zakreśla.

3. Nakładające się obrazy

Nazwij obrazy, które się nakładają.

Możesz pokolorować zgodnie z zadaniem: „Czy możesz pokolorować jabłko?”

Pobierz cały plik TUTAJ

4. Ustalenie czego…

View original post 328 słów więcej