Spostrzeganie położenia przedmiotów w przestrzeni

Cele: Ćwiczenia percepcji wzrokowej: - spostrzeganie położenia przedmiotów w przestrzeni, - dobieranie/odwzorowanie kształtów i kolorów, - orientacja w przestrzeni, - motoryka mała: kolorowanie Polecenie: zamaluj kwadraty na drugiej części kartki zgodnie ze wzorem i kolorem. źródło: http://www.kur-milou.nl http://www.edhelper.com

Autyzm – wymagania edukacyjne

Wymagania edukacyjne dla ucznia o specjalnych potrzebach edukacyjnych z uwagi na autyzm Wymagania edukacyjne dla: ..................ucznia klasy Iasformułowane zgodne z zaleceniami zawartymiw orzeczeniu potrzebie kształcenia specjalnegonr ...........z uwagi na autyzm Diagnoza poradni psychologiczno – pedagogicznej:• objęty leczeniem specjalistycznym Poradni dla Dzieci z Autyzmem i innymi Zaburzeniami Rozwoju w Krakowie z powodu stanu zdrowia – całościowe … Czytaj dalej Autyzm – wymagania edukacyjne