Arkusz diagnostyczny dla ucznia z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, I etap edukacyjny w szkole masowej

Arkusz diagnostyczny dla ucznia z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, I etap edukacyjny w szkole masowej ARKUSZ DIAGNOSTYCZNY ucznia z lekką niepełnosprawnością intelektualnąI etap edukacyjny Imię i nazwisko:Data i miejsce urodzenia:Rodzaj niepełnosprawności:Placówka, do której uczęszcza dziecko:Klasa: Skala ocen:1 – nie wie, nie umie, nie potrafi, nie zna, nigdy2 – słabo, z dużą pomocą nauczyciela, niechętnie3 … Czytaj dalej Arkusz diagnostyczny dla ucznia z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, I etap edukacyjny w szkole masowej