Analiza przypadku edukacyjnego dziecka z afazją

OPIS I ANALIZA PRZYPADKU TERAPEUTYCZNEGO-DZIECKO Z AFAZJĄ RUCHOWĄ SPIS TREŚCI 1. IDENTYFIKACJA PROBLEMU.2. GENEZA I DYNAMIKA ZJAWISKA.3. ZNACZENIE PROBLEMU.4. PROGNOZA.5. PROPOZYCJE ROZWIĄZAŃ.6. WDRAŻANIE ODDZIAŁYWAŃ.7. EFEKTY ODDZIAŁYWAŃ. 1. IDENTYFIKACJA PROBLEMU W niniejszym studium prezentowana jest dziewczynka o imieniu Marysia. Marysia jest dzieckiem 8- letnim. Marysia posiada orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego dla dzieci z niepełnosprawnością ruchową … Czytaj dalej Analiza przypadku edukacyjnego dziecka z afazją