Home

Jedną z bardziej obiecujących nowości, które pojawiły się od czasu publikacji The Geek Syndrome, było opracowanie koncepcji neuroróżnorodności, według której zaburzenia takie jak autyzm, dysleksja czy ADHD powinny być traktowane nie jak deficyt czy dysfunkcja, lecz jako naturalnie występujące typy mechanizmów poznawczych cechujące się konkretnymi zaletami, które przyczyniły się do rozwoju technologii i kultury…(S.Silberman)

neuroroznorodni.com

  • Wielkanoc – scenariusze zajęć, pomysły, inspiracje

    31 marca 2021 by

    Scenariusz zajęć otwartych dla rodziców – „W wielkanocnym nastroju” grupa 5-6-latków Cele ogólne:– przybliżenie dzieciom tradycji Świąt Wielkanocnych– tworzenie warunków do podejmowania aktywności twórczej– doskonalenia sprawności manualnej– wzmacnianie więzi emocjonalnej z rodzicami– czerpanie radości ze wspólnej zabawy 1. Powitanie. Przybliżenie celu spotkania, przypomnienie o zasadach wzajemnego słuchania się i spędzenia czasu w spokojnej i miłej… Czytaj więcej

  • Nasze emocje – scenariusz dla dzieci 4, 5 letnich

    30 marca 2021 by

    Cele ogólne: 1. Rozwijanie umiejętności wyrażania uczuć i panowania nad różnego rodzaju emocjami.2. Wspomaganie rozwoju intelektualnego i emocjonalnego. Modelowanie pozytywnych postaw i zachowań społecznych. Cele szczegółowe: (dziecko) – uważnie słucha czytanej bajki,– potrafi dokonać oceny postaw bohaterów,– poprawnie rozpoznaje i nazywa uczucia, stany emocjonalne,– potrafi pokazać swoje emocje,– wczuwa się w określone sytuacje,– wykonuje pracę… Czytaj więcej

View all posts

Follow My Blog