Home

Jedną z bardziej obiecujących nowości, które pojawiły się od czasu publikacji The Geek Syndrome, było opracowanie koncepcji neuroróżnorodności, według której zaburzenia takie jak autyzm, dysleksja czy ADHD powinny być traktowane nie jak deficyt czy dysfunkcja, lecz jako naturalnie występujące typy mechanizmów poznawczych cechujące się konkretnymi zaletami, które przyczyniły się do rozwoju technologii i kultury…(S.Silberman)

neuroroznorodni.com

 • Jak radzić sobie ze złością? – scenariusze zajęć, ćwiczenia, karty pracy

  19 stycznia 2022 by

  Originally posted on autyzm.life i Neuroróżnorodni:
  Jak radzić sobie ze złością i agresją dzieci ?- ćwiczenia i zabawy dla rodziców i pedagogów? Problem zachowań agresywnych należy do niezwykle aktualnych. Jest poruszany zarówno w środkach masowego przekazu jak i w literaturze naukowej. Towarzyszy mu wiele emocji, pojawiających się stereotypów i?niewiedzy.? Rozróżniamy agresję: Słowną –…

 • Budujemy pozytywne emocje – zajęcia terapeutyczne

  19 stycznia 2022 by

  Originally posted on autyzmwszkole.com:
  Często w systemach rodzinnych główna uwaga opiekunów koncentruje się na wszystkim co nie działa, na niewykonanych poleceniach, na niespełnieniu oczekiwań nawet tych niewerbalizowanych, czy nieprawidłowym zdaniem rodziców wykonaniem określonych czynności. Dominuje tutaj negatywna energia wzajemnych pretensji i oskarżeń oraz udowadniania, iż negatywne pobudzenie emocjonalne wynika z działania innych członków rodziny.…

View all posts

Follow My Blog