ASD

 1. Zachowania autostymulacyjne w autyzmie – stimowanie
 2. Myślenie abstrakcyjne i refleksyjne w spektrum autyzmu
 3. Uczeń z zespołem Aspergera – scenariusz zdalnych zajęć rewalidacyjnych
 4. Autyzm – stosowanie najlepszych strategii sensorycznych
 5. Połącz jesienne skarby w pary – stałość spostrzegania
 6. Arkusz IPET – przedszkolak z ASD
 7. Przedszkolak z autyzmem – funkcjonowanie
 8. Wpływ zaburzeń sensorycznych na socjalizację
 9. Autyzm – sposoby dostosowania w szkole
 10. Celny strumień – zabawy sensoryczne z wężem ogrodowym
 11. Jeżyna – arkusz pracy dla dziecka z trudnościami z uwagą
 12. Teraz możesz spacerować po klasie
 13. Zachowania autoagresywne i napady padaczkowe
 14. Dostosowanie wymagań edukacyjnych do ucznia z zespołem Aspergera
 15. Egzamin ósmoklasisty zespół Aspergera/autyzm
 16. Dlaczego człowiek z ciężką niepełnosprawnością intelektualną i autyzmem okalecza swoje ciało?
 17. Przykuj uwagę włączając szczególne zainteresowania ucznia z ASD