Wiosenne zabawy z językiem

Wiosenne zabawy z językiem: scenariusz zajęć otwartych z rodzicami

Zabawy rozwijające sprawność narządów artykulacyjnych i umiejętność poprawnego wypowiadania się – zajęcia dydaktyczne, zajęcia otwarte z rodzicami

Cele ogólne:

 • Rozwijanie mowy czynnej i biernej,
 • Kształtowanie percepcji słuchowej,
 • Zaznajomienie rodziców z zabawami wspierającymi rozwój mowy dzieci,
 • Rozwijanie poprawności mowy pod względem gramatycznym, składniowym, fleksyjnym, słownikowym.

Cele szczegółowe:

 • Uważnie słucha czytanych utworów literackich;     14/4      
 • Czyta poznane sylaby;    14/8      
 • Wyszukuje wśród innych sylab konkretną wskazaną przez nauczyciela;    14/2,8      
 • Dzieli zdania na wyrazy;    14/6      
 • Dzieli wyrazy na sylaby, określa liczbę sylab w wyrazie;    14/6      
 • Aktywnie uczestniczy w zabawach opartych na wrażeniach słuchowych – nazywa usłyszane dźwięki;    3/3      
 • Wykorzystuje w różnych formach aktywności ćwiczenia artykulacyjne usprawniające aparat mowy oraz ćwiczenia oddechowe;     3/1      
 • Stara się naśladować i odtwarzać, na miarę swoich możliwości, ćwiczenia artykulacyjne wspierające i utrwalające prawidłową wymowę głosek;     3/1      
 • Stara się, zgodnie z własnymi możliwościami, mówić wyraźnie;     3/1,2      
 • Używa w wypowiedziach poprawnych form fleksyjnych wszystkich odmieniających się części mowy;     3/1,2      
 • Tworzy dłuższe wypowiedzi, właściwie używając spójników;    3/1,2      
 • Wykorzystuje poprawnie w wypowiedziach przyimki proste;    3/1,2      
 • Dostrzega charakterystyczne cechy przedmiotów, osób, zwierząt i innych obiektów oraz stara się je opisywać, używając poprawnych form związków wyrazowych – przymiotnika z rzeczownikiem;     3/1

METODY PRACY:

Słowna (opowiadanie, teatrzyk fartuszkowy)
Praktycznego działania (zadania do wykonania)
Czynna (metoda zadań stawianych dziecku)
Metoda symultaniczno – sekwencyjna

FORMY:

Indywidualna, zespołowa, grupowa

POMOCE DYDAKTYCZNE:

Lusterka, koszyk, zestawy obrazków, kwiatki magnetyczne, fartuszek i postacie do teatrzyku, kuleczki styropianowe, odgłosy – nagranie CD, emblematy do podziału na zespoły, obręcze, kostki do gry, ilustracje, żaby wykonane z papieru, muchy z sylabami, 2 trójkąty z zielonego papieru, pasek papieru czerwonego, słomkę i klej.

Powitanie

Stoimy razem ramię przy ramieniu
możemy być wielcy w oka mgnieniu.
Możemy być bardzo mali,
ale nigdy nie będziemy sami.

Przedstawiamy się – Klaskanie w rytmie imion – podział na sylaby własnego imienia.

Co słyszysz? – zabawa słuchowa

Rozpoznawanie przez dzieci odgłosów: kapiąca woda, śpiew ptaków, klekot bociana, rechotanie żab

Do widzenia, Bałwanku! – teatrzyk fartuszkowy na podstawie fragmentu opowiadania Cz. Janczarskiego.

Ktoś zastukał w szybę. Uszatek szybko podbiegł do okna.
– To ja stukam! – zawołał Zajączek. – Chodź ratować Bałwanka!
Miś wybiegł na dwór. (…) Spojrzał Uszatek w stronę rzeki i otworzył pyszczek z przerażenia. Środkiem rzeki płynęły kry. Na jednej z nich stał Bałwanek. (…)
– Bałwanku, gdzieś ty zawędrował?! Utoniesz! – krzyczał Uszatek.
Ale Bałwanek nie miał wcale zmartwionej miny, uśmiechał się do przyjaciół z daleka. (…)
– Do widzenia, przyjaciele! Płynę do kraju pani Zimy! Wiosna się zaczyna! Muszę was opuścić! (…)

Kra, niosąca Bałwanka na rwącej fali, znikła za zakrętem rzeki…

Pytania do bajki

Kto przyszedł do Uszatka?
Dlaczego Kogucik pukał do okna?
Dlaczego Uszatek martwił się o bałwanka?
Gdzie popłynął bałwanek?

Przeganianie śnieżynek – zabawa oddechowa w zespołach 5-6 osobowych.

Dzieci otrzymują słomki do napojów zadaniem ich jest zagonienie „śnieżynek” do obręczy.

Oznaki wiosny – ćwiczenia narządów artykulacyjnych (kostka, obrazki)

Dzieci na zmianę rzucają kostką w grupach w ten sposób losując jedną z kart – oznaczonych kropkami. Odsłaniają odpowiednią kartę i wykonują ćwiczenia:

Słońce – szeroki uśmiech
Kapiąca z sopli woda – kląskanie
Ptak na gałęzi – naśladowanie ćwierkania
Niedźwiedź (głodny po zimie) – ziewanie i oblizywanie warg
Przebiśniegi – sięganie językiem do nosa
Chmura – nadymanie policzków i powolne wypuszczanie powietrza

Czy to zima, czy to wiosna? – zabawa klasyfikacyjna, dzielenie nazw obrazków na sylaby, próby wyróżniania głoski w nagłosie

Dzieci losują obrazki i opowiadają, co wylosowały. Dzielą nazwę na sylaby, chętne dzieci wyróżniają głoskę w nagłosie. Następnie, rozdzielają obrazki do 2 obręczy – zielonej – wiosennej i niebieskiej – zimowej.

Obrazki: pączki na drzewie, gałązki, sople, rynna, śnieg, przebiśniegi, bazie, bociany, śpiący niedźwiedź, kra płynąca po rzece, wracające ptaki.

Koszyczek Pani wiosny – zabawa słownikowa.

Dzieci podają sobie koszyczek z obrazkami w rytm piosenki, na przerwę osoba trzymająca koszyk losuje obrazek i uzupełnia zdanie „W koszyku Pani wiosny nie ma…” odmieniając w prawidłowy sposób wylosowane słowo.

Obrazki: kolorowe liście, płatki śniegu, okulary słoneczne, samochód, strój kąpielowy, skarpetki, jabłka, gruszki, kot, pies, kasztany, żołędzie, parasol, rękawiczki, itp.

Wiosenne zdania – zabawa słownikowa.

Na tablicy umieszczone są obrazki odwrócone, a pod nimi kwiatki. Zadaniem dzieci jest ułożenie zdań do poszczególnych obrazków zawierających tyle wyrazów, ile kwiatków znajduje się pod obrazkiem.

Karmimy żabki – nauka czytania metodą krakowską.
Rodzice otrzymują żaby wykonane z papieru kolorowego, zadaniem dzieci jest podawanie żabkom much wg polecenia nauczyciela. Rodzice kontrolują poprawność wykonania zadania. W razie potrzeby pomagają.

Wesołe żabki – wykonanie żabki, zabawa oddechowa.

Dzieci otrzymują 2 trójkąty z zielonego papieru, pasek papieru czerwonego, słomkę i klej. Składają żabę według pokazu nauczyciela.
Wierzchołek (kąt prosty) obu trójkątów zaginamy do środka.
Jeden z trójkątów smarujemy od strony zagięcia klejem i kładziemy na niego słomkę tak, aby koniec był równo z linią zgięcia. Na słomkę układamy pasek czerwonego papieru, smarujemy klejem drugi trójkąt i sklejamy wszystko razem. Czerwony pasek nawijamy np. na kredkę w stronę słomki. Na wierzchu rysujemy lub naklejamy oczka. Wierzchołki trójkąta zaginamy pod spód tak, aby wyglądały jak łapki.
Kiedy dmuchamy w słomkę język naszej żabki powinien się rozwijać.
Po wykonaniu dmuchają przez słomkę tak, aby język żaby się wyprostował.

Podsumowanie zajęć:
Rozmowa z dziećmi:
Co było dla nich trudne?, Co im się najbardziej podobało?
W którą zabawę chciałyby pobawić się raz jeszcze?

Autor: Natalia Glinka, przedszkola.edu.pl


Bazie – arkusz pracy dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualnąW marcu jak w garncu – scenariusz zajęć

Temat: Zapoznanie dzieci ze znaczeniem wiosennego przysłowia w oparciu o wiersz pt. „Marzec”, zachęcanie do obserwowania zmian zachodzących w przyrodzie.

Cele:
rozwiązuje zagadki słowne
odpowie na pytania związane z treścią utworu
spróbuje wyjaśnić przysłowie „W marcu jak w garncu”, rozumie sens poznanego przysłowia
nazwie zjawiska pogodowe mające miejsce wczesną wiosną
pozna symbole graficzne za pomocą których przedstawia się prognozę pogody
wie o czym mówi osoba zapowiadająca pogodę np. będzie padał deszcz, wiał wiatr itp.
zapowie pogodę na podstawie planszy
zaznaczy aktualną pogodę w kalendarzu pogody

Pomoce:

garnek, obrazki przedstawiające elementy pogody wietrznej, deszczowej i słonecznej, burzowej, śnieżnej; emblematy: słonka, deszczu, śniegu i chmurki, kaseta video, plansza ilustrująca prognozę pogody, kalendarz pogody, magnetofon, płyta CD, 4 obręcze

Metoda: zadaniowo- zabawowa

Przebieg:

1. Zabawa na powitanie.
Dzieci dobierają się parami , stoją naprzeciwko siebie, mówią rymowankę i klaszczą:
Witam
was.
Witam
was.
Na zabawę nadszedł czas!

2. Nauczyciel z dziećmi siedzi w luźnej gromadce na dywanie.
Przygotowałam dla was dzisiaj niespodziankę. Coś ukryłam pod tym materiałem. Kto spróbuje odgadnąć jaki tam jest ukryty przedmiot?
„Zagadkowo”- rozwiązywanie zagadek na temat marcowej pogody, nawiązujące do tematu. Dzieci odgadują hasła zagadek.

Zagadki:

Widzisz je we dnie, nie widzisz w nocy.
Zimą grzeje słabo, latem z całej mocy.

/ SŁOŃCE/

Jaka to pierzynka biała, nie z pierza, ale z wody powstała?
Płynie po niebie, znasz ją i wiesz, że gdy jest ciemna,
Będzie z niej padał deszcz.

/CHMURA/

Nie deszcz i nie grad, pada z nieba, bieli świat.
Biały jest jak mąka, albo drobna kasza
Gdy zaściele ziemię na sanki zaprasza.

/ŚNIEG/

Co to jest odgadnij!
Pada z chmury na dół.
Jest tylko na dworze. Suchy być nie może!

/DESZCZ/

Jasny zygzak na ciemnym niebie,
Może podczas burzy przestraszyć i ciebie!

/PIORUN, BŁYSKAWICA/

Szumi, gwiżdże, czasem gna. Skąd i dokąd? Kto go zna?
Dmucha, szarpie, czasem rwie. Po co? Za co? Kto go wie?

/WIATR/

Z czym kojarzą wam się te odgadnięte hasła?
Jaką pogodę najbardziej lubicie i dlaczego?
Jaki rozpoczęliśmy miesiąc?

3. Słuchanie wiersza „Marzec”.

MARZEC

Marzec ma ogromny garniec.
Mieszka w nim przez całe noce,
Wieje w garncu nieustannie
Syczy cos i bulgocze.
– Powiedź, Marcu,
Co masz w garncu?
– Mam składniki różnorodne:
Wiatry ciepłe, wiatry chłodne,
Chmury, słońce, śnieg i wodę- z nich przyrządzam Wam pogodę.

Rozmowa na temat wiersza:
Do kogo porównany był marzec w wierszu?
Jakie składniki zawierała potrawa w garncu, którą gotował marzec?
Jaką potrawę ugotował?
Jakie zmiany zachodzą w pogodzie wczesną wiosną?

(Sprawdzenie przez dzieci zawartości garnka, określanie pogody na podstawie ilustracji).
Dzieci z pomocą nauczyciela oraz na podstawie wiersza „Marzec” próbują zinterpretować i wyjaśnić sens przysłowia W marcu jak w garncu

POGODA MARCOWA JEST ZMIENNA I KAPRYŚNA

4. Zabawa orientacyjno – porządkowa Marcowy garnek.
(Dzieci otrzymują emblematy: słonka, deszczu, śniegu, chmurki. Podczas odtwarzanej muzyki poruszają się zgodnie z jej rytmem. Na przerwę w grze wskakują do obręczy , spełniając jednak warunek, że w jednej obręczy może być po jednym elemencie: czyli słonko, deszcz, śnieg i chmurka. Jeśli w obręczy jest więcej dzieci z powtarzającymi się emblematami, muszą szukać innego miejsca, w innej obręczy.

5. Odtworzenie prognozy pogody z kasety video.
Czy ważne jest to , aby wiedzieć wcześniej o prognozie pogody?
Komu potrzebne są te wiadomości i gdzie można je usłyszeć?

6. Zapoznanie dzieci z symbolami graficznymi, za pomocą których przedstawia się prognozę pogody.
Czy wiecie jak można przedstawić na obrazku: burzę, wiatr, deszcz, śnieg, słońce, zachmurzenie?

Dzień pogodny /słońce/

Dzień zachmurzony /zachmurzenie/

deszcz

śnieg

burza

wiatr

7. Zabawa w prezentera pogody.
(Nauczycielka przygotowuje planszę ilustrującą kontury Polski- z zaznaczeniem: gór, morza i jezior, na których widnieją symbole graficzne pogody. Wybrane dziecko przedstawia prognozę pogody na podstawie tej planszy.)

8. Objaśnienie prowadzenia kalendarza pogody w oparciu o przygotowany wzór kalendarza.
(Dzieci zaznaczają w kalendarzu pogodę panującą w danym dniu i czynią to przez kolejne dni, do końca miesiąca).

9. Masaż relaksacyjny na plecach.

Jaka dziś pogoda?
Może słońce świeci?- okrężne ruchy dłońmi
Albo deszczyk kropi?- uderzenia opuszkami palców
Nie to deszczyk buty topi- szybkie i mocne ruchy palców
Może ulewa nas zalewa?- oklepywanie dłońmi
Lub piorun trzaska w drzewa?- lekkie klaśnięcie w dłonie
Potem w ziemie szybko leci- opadnięcie dłoni na plecy
Jak się czują wszystkie dzieci?- masowanie po szyi.

10. Ewaluacja- jeżeli zajęcia podobały się dzieciom, to ustawiają się za ilustracją ze słońcem, jeśli nie- to ustawiają się za ciemną chmurą.

Prowadząca: Agnieszka Świątek, edux.pl


Żonkil – arkusz pracyKonspekt zajęć rewalidacyjnych dla ucznia z niepełnosprawnością
intelektualną w stopniu umiarkowanym


Temat : To idzie wiosna – pierwsze oznaki wiosny.
Czas: 60 min

Cel ogólny:

* utrwalenie oznak wiosny, nazw poszczególnych kwiatów, ptaków, zjawisk jej towarzyszących,
* rozwijanie koncentracji uwagi na bodźce wzrokowe, słuchowe i dotykowe,
* usprawnianie narządów artykulacyjnych,
* usprawnianie motoryki małej.

Cele szczegółowe:

dziecko:

* wie, jaka jest pora roku, potrafi wskazać ją na obrazku,
* rozpoznaje niektóre zwierzęta, ptaki, kwiaty, owady.
* rozpoznaje ich głosy,
* wykona, powtórzy ruchy nauczyciela podczas śpiewania piosenki,
* umiejętnie wskaże odpowiednie obrazki, połączy w pary,
* aktywnie uczestnicy w zabawach, zajęciach
* czuje się bezpieczne.

Metody:

* metoda Blissa,
* czynne,
* aktywizujące,
* pokazowe, 
* słowne: piosenka, rozmowa, objaśnienia i instrukcje,
* metody pedagogiki zabawy.

Formy pracy: indywidualna.

Środki dydaktyczne:

tekst wierszyka o gąsienicy, melodia piosenki – płyta CD, magnetofon, nagranie z odgłosami, obrazki, przedmioty takie jak: liść, figurka bociana, słońce, kwiat, klocki wafle, głowa z papieru pani Wiosny, sylwety kwiatów, owadów , bociana, oliwka.

Przebieg zajęć.

I część – wstępna.

1. Powitanie.

Nauczyciel podaje rękę dziecku, przybija z nim piątkę, głaszcze ją.

2. Zabawa paluszkowa – „Gąsienniczka”.

Jedna gąsieniczka mała przyjaciółki szukała (wędrujemy palcami prawej ręki po nodze)
szukała tam (idziemy w lewo)
szukała tu (idziemy w prawo)
ale nie znalazła (rozkładamy ręce)
Druga gąsieniczka mała przyjaciółki szukała (jw. tylko idzie druga ręka)
szukała tu (idziemy w lewo)
szukała tam (idziemy w prawo)
ale nie znalazła (rozkładamy ręce)
Dwie gąsieniczki małe przyjaciółki szukały (wędrujemy dwoma rękami)
szukały tu (idziemy w prawo)
szukały tam (idziemy w lewo)
aż się znalazły (chwytamy swoje ręce).

Można wykorzystać oliwkę i powtórzyć zabawę.

II część – główna.

1. Przed dzieckiem leżą różne wiosenne obrazki z kwiatami, owadami, ptakami. Dziecko ogląda je. Nauczyciel mówi np.: Stokrotka wita się z tulipanem. Dziecko znajduje obrazki i odkłada je, aż się skończą. Próbuje powtarzać nazwy lub głoski, bądź sylaby, na które się rozpoczynają. /Dziecko powinno umieć czekać na swoją kolej/.

2. Wspólne zabawy przy piosence: To idzie wiosna. Pokazywanie, naśladowanie przez dziecko ruchów prowadzącego.

3. Rozmowa na temat pogody za oknem. Posługiwanie się gestami, symbolami (wykorzystanie metody Blissa). Nauczyciel zadaje pytania. Dziecko odpowiada wspierając się obrazkami, ilustracjami i symbolami.

Przykładowe pytania: Jaki kolor ma dzisiaj niebo? Pokaż ten kolor na obrazku, spróbujmy powiedzieć, czy wiosną można na łące spotkać bociana? Czy kwiaty ładnie pachną? Czy świeci słońce? Jakie znasz wiosenne kwiaty? Jakie ptaki przylatują wiosną do nas? Itp.

4. Odgadywanie odgłosów wiosennych zwierząt i ptaków – żaba, pszczoła, skowronek. Pokazywanie na obrazku odpowiedniej postaci. Za każdą dobrą odpowiedź rzut piłką do pudełka.

5. Zagadki dotykowe. W woreczku schowane są listek, gumowy ptak, kwiatek, słonko z papieru. Dziecko powinno odgadnąć , co to jest. Pomóc w tym mogą mu obrazki tych rzeczy, które są schowane.

6. Praca przestrzenna: Pani Wiosna. Przed dzieckiem leży na podłodze głowa z papieru pani Wiosny i klocki wafle. Dziecko wspólnie z panią musi ułożyć z  nich sukienkę dla pani Wiosny. Ale musi przestrzegać zasad – raz ono klocek raz prowadząca. Gdy skończą, wspólnie oglądają pracę. Można z dzieckiem zgadywać kolory na sukience.

III cześć – zakończenie.

Podziękowanie za wspólną zabawę, przybicie piątki, nauczyciel powtarza zabawę paluszkową o gąsienicy. Używa oliwki, na koniec masuje dłoń dziecku.

Autor:  Emilia Kałuska, przedszkola.edu.pl

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s

Ta witryna wykorzystuje usługę Akismet aby zredukować ilość spamu. Dowiedz się w jaki sposób dane w twoich komentarzach są przetwarzane.