Cel:

– rozpoznawanie wielkości/długości elementów na obrazkach (porównywanie),

– usprawnianie wypowiedzi poprzez stosowanie przymiotników: mały, średni, duży.

Polecenie:

Porównaj, nazwij, zaznacz. Polecenia typu: weź w kółko wszystkie najmniejsze elementy, zaznacz średnie/średniej długości przedmioty itd., ułóż/ponumeruj od największego do najmniejszego/najdłuższego do najkrótszego itd.