Cele:

Ćwiczenia percepcji wzrokowej:

– spostrzeganie położenia przedmiotów w przestrzeni,

– dobieranie/odwzorowanie kształtów i kolorów,

– orientacja w przestrzeni,

– motoryka mała: kolorowanie

Polecenie: zamaluj kwadraty na drugiej części kartki zgodnie ze wzorem i kolorem.

źródło:

http://www.kur-milou.nl

http://www.edhelper.com