Ramowy plan pracy dydaktyczno-wychowawczej dla klasy pierwszego etapu edukacyjnego z uczniami z niepełnosprawnością sprzężoną na pierwszy semestr (według podstawy programowej kształcenia ogólnego dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym w szkołach podstawowych)

Plan stworzony w ramach projektu Erasmus +, mobilność kadry edukacji szkolnej. 

Program jest zainspirowany włoskimi koncepcjami wychowania i edukacji dziecka w wieku wczesnoszkolnym. Metoda Marii Montessori i podejście Reggio Emilia.

Pobierz cały plan pracy

Autor: Agnieszka Łomaszewicz , 2020

źródło: pedagogika-specjalna.edu.pl