Cele :
Wprowadzenie dzieci w dobry nastrój, relaksacje i odprężenie- budowanie poczucia bezpieczeństwa
Pokonywanie nieśmiałości i poczucia niepewności, przezwyciężenie strachu przed nowym otoczeniem
Stwarzanie sytuacji sprzyjających poznaniu przedszkola i jego personelu, nawiązanie kontaktów interpersonalnych
Kształtowanie umiejętności zgodnej zabawy oraz pracy w grupach bez rywalizacji.

Środki wspomagające działania:
Piłka, wizytówki, płyta CD.

Przebieg spotkania:

  1. Rozdanie przygotowanych wcześniej wizytówek ( w holu).
    Rodzic wpisuje imię swoje (dla siebie) oraz imię dziecka (na drugiej wizytówce).

2. Powitanie rodziców i dzieci w drzwiach sali.

3.Zabawy dowolne około 10 minut ( czas na schodzenie się dzieci)

4. Zabawa powitalna w kręgu:
Dzieci, rodzice i nauczyciel siedzą w kole. Nauczyciel recytuje treść powitanki, rodzic z dzieckiem powtarzają, pamiętając o odpowiednich gestach:

Wszyscy są, witam Was, zaczynamy już czas ( uderzamy dłońmi o uda)
jestem ja ( dzieci wskazują na siebie)
jesteś ty ( wskazujemy na kolegę)
raz, dwa, trzy ( klaszczemy w dłonie).

5. „Gadająca piłka” – otrzymując piłkę, dziecko mówi swoje imię, rodzic- swoje imię i co jego dziecko lubi najbardziej ( do wyboru: potrawa, zwierzątko, ulubiona dobranocka…).

6. Rozmowa kierowana przez nauczyciela:
-Czy wiecie, gdzie się znajdujemy?
– Co to jest przedszkole?
-Co dzieci robią w przedszkolu?

7. „Słonko świeci, deszczyk pada” – zabawa orientacyjno-porządkowa.
Na hasło „słonko” –wszyscy spacerują, rozglądają się, kłaniają napotkanym osobom, na hasło „deszczyk” – dziecko biegnie do swojego rodzica chroni się pod „parasolem” , który „robi” rodzic.

8. Zabawy ruchowe wg Metody Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne

– obracamy się w pozycji siedzącej
– poruszamy się po sali w pozycji klęku podpartego, a gdy muzyka milknie, szukamy swojego partnera (rodzic dziecka i odwrotnie).
– siadamy plecami do siebie i pocieramy się wzajemnie
– dorośli leżą na plecach na obwodzie koła, głowa do jego środka. Dzieci przeskakują przez dorosłych , po całym obwodzie koła.
– dorośli wykonują klęk podparty, głowami do środka koła. Dzieci przechodzą pod tak skonstruowanymi „domkami” i wracają do swojego rodzica.
– relaks, podczas którego dorosły leży na brzuchu, dziecko zaś na nim
– lustro, czyli siad naprzeciw partnera, który jest lustrzanym odbiciem wykonywanych czynności
– dziecko leży na plecach, zaś rodzic ciągnie je po podłodze, trzymając za nogi
– relaks w „foteliku”. Dziecko siedzi pomiędzy nogami dorosłego, jest obejmowane przez niego rękoma i kołysane.

9. Prowadzenie zabaw kołowych ze śpiewem: „Balonik”, „Stary niedźwiedź”, „Kółko graniaste”.

10. „Zwiedzamy przedszkole”- przejście dzieci do łazienki, sali gimnastycznej, sal zabaw pozostałych grup przedszkolnych. Zwiedzanie szatni i ogrodu przedszkolnego.

11. Zakończenie:
Taniec integracyjny „Bawię się ja…”- przy podkładzie muzycznym. / opr. B. Wapińska/.

Bawię się ja, bawisz się Ty, razem się bawimy,
przez cały dzień bawimy się i razem ćwiczymy.

Wręczenie każdemu z dzieci medali- „Medal zucha dla malucha”.
Poczęstunek dla dzieci.
Podziękowanie dzieciom i rodzicom za wspólną zabawę (Jolanta Kwaśniewska, 2008 edux.pl).