Dla niewprawnego oka cechy dziecka mającego problem z przetwarzaniem usłyszanych informacji mogą wyglądać na oznaki zaburzeń koncentracji…

Dla niewprawnego oka cechy dziecka mającego problem z przetwarzaniem usłyszanych informacji mogą wyglądać na oznaki zaburzeń koncentracji, ale są to dwa różne zjawiska. Może ci się wydawać że wzrok ucznia błądzi po całym pomieszczeniu, że dziecko nie uważa. Jest jednak bardziej prawdopodobne, ze nie zrozumiało twojego polecenia i próbuje podpatrzeć u kolegów, co powinno teraz zrobić.

Często nauczyciele sadzają dziecko z autyzmem (lub z zaburzeniami pokrewnymi czy innymi) w pierwszej ławce, aby zminimalizować bodźce wizualne i dźwiękowe, które mogłyby je rozpraszać. Dają mu także pisemne lub graficzne instrukcje prac i zadań. To pomaga. Nauczyciel może również przyczynić się do sukcesu dziecka, nawiązując z nim kontakt wzrokowy lub w inny sposób zwracając jego uwagę, zanim powie coś bezpośrednio do niego. Pamiętaj o tym, szczególnie kiedy jesteś gorzej widoczny, to znaczy, kiedy mówisz, pisząc na tablicy, stojąc za projektorem lub innym urządzeniem. Zadbaj, by dziecko widziało wtedy twoją twarz, a nie tył głowy.

Jeśli twoje dziecko jest nadwrażliwe na dźwięk, poproś dla niego szkolną szafkę znajdującą się u góry i na końcu rzędu. Korzystanie z szafki umieszczonej niżej sprawi, że odgłosy zamykania górnych szafek przez inne dzieci znajdą się dokładnie w zasięgu jego słuchu (Notbohm, Zysk, 2016).

źródło: E, Notbohm, V. Zysk, 1001 porad dla rodziców i terapeutów…, WUJ, Kraków 2016