Cele:

Percepcja wzrokowa:

– nauka alfabetu

– motoryka mała

– koordynacja wzrokowo-ruchowa

źródło: prek-8.com