Znajdź ukryte figury i wpisz ilość w odpowiednich kartkach (zamiast cyfr można użyć kropek).

źródło: VK