Konwersacja – lista kontrolna

Oceny 1 – 5 (5 jest oceną najwyższąOpis
Odpowiednia odległość od rozmówcy (nie za blisko i nie za daleko)
Utrzymywanie prawidłowego kontaktu wzrokowego
Brak zbędnego dotykania
Reakcje na stwierdzenia innych osób (kiwa głową, uśmiecha się, itd.)
Brak wtrącania się i przerywania wypowiedzi innych osób
Słuchanie tego, co inni mają do powiedzenia
Trzymanie się tematu rozmowy
Brak nagłych zmian tematu, przeskakiwania z tematu na temat
Płynne wprowadzenie nowego tematu
Kończenie poprzedniego tematu, gdy temat rozmowy się zmieni
Rozwijanie tych tematów rozmowy, które inni uważają za interesujące
Brak przykrych i niegrzecznych uwag na temat wyglądu i zachowania innych osób
Pozwalanie innym osobom na zabranie głosu
Niezagłuszanie i nieprzekrzykiwanie innych osób
Umiejętne zakończenie rozmowy
Mówienie odpowiednio głośno

źródło: R. Leaf, J. McEachin, Praca nad rozwojem…, Wydawnictwo LTW, Warszawa 2017