Ćwiczenia rozwijające percepcję wzrokową zawierają 5 aspektów: wzrokowej:

  1. Spostrzeganie figury i tła
  2. Stałość spostrzegania
  3. Spostrzeganie położenia przedmiotów w przestrzeni
  4. Spostrzeganie stosunków przestrzennych
  5. Koordynacja wzrokowo-ruchowa

Poniższe ćwiczenia dotyczą pkt 2. Stałości spostrzegania, na przykład odnajdowanie, porównywanie (wielkość), segregowanie, kształtów, figur rzeczy itp.

Wytnij i dopasuj.


Zaznacz największy i najmniejszy przedmiot
Zaznacz największy i najmniejszy przedmiot
Zaznacz średni przedmiot
Zaznacz największy przedmiot


Pokoloruj największy przedmiot

źródło: