Linia montażowa to zabawa multisensoryczna przygotowująca dzieci do zdobycia umiejętności wzrokowych i integrujących zmysł równowagi, niezbędnych w codziennej aktywności (np. chodzenie po sklepie), oraz do spełnienia wymagań stawianych przez szkołę.

Podczas tej zabawy konieczny jest szeroki zakres ruchów gałki ocznej oraz koordynacja wzrokowo-ruchowa podczas ruchu w innej płaszczyźnie niż zazwyczaj (poziomej). Poza tym dziecko musi wodzić wzrokiem zarówno po centralnym, jak i bocznym polu widzenia.

Potrzebne przedmioty:

 • Deskorolka
 • Pojemniki (mniej więcej wielkości puszki po kawie, powinny mieć różne rozmiary)
 • Małe przedmioty, które dziecko może trzymać, np. plastikowe monety, żetony czy kulki

Przebieg zabawy:

 • Na płaskiej powierzchni zrób ścieżkę, ustawiając wzdłuż niej pojemniki (ścieżka powinna mieć 90 cm szerokości).
 • Ścieżka musi być widoczna. Między poszczególnymi pojemnikami powinna być odległość 120-150 cm. Powiedz dziecku, że uruchamiasz linię montażową. Jego zadaniem jest włożenie małych przedmiotów do pojemników po jednym do każdego.
 • Ustaw deskorolkę na początku linii.
 • Niech dziecko położy się na deskorolce na brzuchu (ramiona mają być poza nią) weźmie do każdej dłoni po kilka małych przedmiotów.
 • Trzymając dziecko za stopy, zacznij od tyłu pchać je przez linię montażową.
 • Niech dziecko trzyma uniesione ręce i do każdego pojemnika wrzuca tylko jeden przedmiot.
 • Wracając policzcie, w ilu pojemnikach znajduje się dokładnie jeden przedmiot.

Korzyści/Cele

 • Koordynacja w zakresie motoryki dużej – dziecko musi utrzymać przedmioty w wyciągniętych rękach przed głową i być gotowe na włożenie ich do pojemników.
 • Integracja wzrokowo-ruchowa – w trakcie zabawy dziecko musi koordynować ruchy swojego ciała tak, by wrzucać przedmioty do pojemników (Delaney, 2016).

źródło: T. Delaney, 101 ćwiczeń, gier i zabaw dla dzieci…, Harmonia Universalis, Gdańsk 2016