INDYWIDUALNY PROGRAM EDUKACYJNO-TERAPEUTYCZNY NA ROK SZKOLNY…

Dane osobowe ucznia

Imię (imiona) i nazwisko:

Data urodzenia:

Adres zamieszkania:

Nazwa przedszkola lub szkoły:

Klasa, grupa lub oddział:

Informacje wynikające z wielospecjalistycznej, funkcjonalnej diagnozy ucznia

Orzeczenie wydane przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w …

Numer orzeczenia PPP:

Data wydania orzeczenia:

Czas, na który wydano orzeczenie: do ukończenia II etapu edukacyjnego

Rodzaj niepełnosprawności ucznia: niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym.

Ocena poziomu funkcjonowania dziecka, jego możliwości i potrzeb

Mocne strony ucznia:

 • dokonuje syntezy fonemowej prostych wyrazów;
 • zna wszystkie litry drukowane małe i wielkie;
 • rozpoznaje i nazywa prawie wszystkie litery pisane małe i wielkie;
 • ma dość dobrze rozwiniętą percepcję wzrokową;
 • interesuje się muzyką, lubi słuchać nagrań piosenek, improwizuje ruchem melodie poznanych utworów;
 • pisze litery drukowane według wzoru;
 • w zakresie terapii logopedycznej: słuch jest prawidłowy; wywołano i utrwalono głoskę [sz] w wyrazach; wywołano prawidłowe dźwięki głosek [k], [w].

Słabe strony ucznia:

 • ma bardzo słabo rozwiniętą koordynację wzrokowo-ruchową;
 • wskazuje bardzo niski poziom umiejętności operowania pojęciami arytmetycznymi;
 • ma słabą pamięć;
 • wykazuje deficyty w rozwoju percepcji słuchowej.

Zaburzenia logopedyczne:

 • opuszczanie głosek;
 • problem z wymawianiem zbitek głoskowych;
 • zastępowanie głosek [r ; l], [w : f], [z : s];
 • zastępowanie głosek szumiących (oprócz głoski [sz]) syczącymi;
 • opóźniony rozwój mowy.

Zakres dostosowania wymagań edukacyjnych wynikających z przepisów prawa oświatowego

Plan działań wspierających dla ucznia z trudnościami w czytaniu i pisaniu spowodowanymi zaburzeniami fragmentarycznych deficytów rozwojowych, realizowany w ramach terapii pedagogicznej i zajęć korekcyjno-kompensacyjnych zorganizowanych na terenie szkoły

1. Pisanie (motoryka duża i mała)

Cele terapeutyczne:

 • kompensowanie i korygowanie deficytów w zakresie zaburzonej motoryki małej i dużej.

Ćwiczenia:

 • ogólnej sprawności ruchowej (koordynacji ruchowej i ruchowo-wzrokowo-słuchowej);
 • rozmachowe (rozluźnianie mięśni ramienia i przedramienia);
 • manualne (usprawniające małe ruchy dłoni, nadgarstków i palców);
 • koordynacji mięśni i stawów ramienia, przedramienia, kości dłoni, mięśni i stawów palców;
 • odwzorowywanie widzianych na rysunku kształtów za pomocą różnych narzędzi i wykonywanie ruchów graficznych w rytm śpiewanej piosenki.;
 • utrwalanie obrazów graficznych liter (po śladzie, samodzielnie, w połączeniach);
 • rozpoznawanie kształtów liter.

Doskonalenie graficznego poziomu pisma:

 • płynność pisma (ruch szeregowy);
 • estetyka (kompozycja) pisma;
 • poprawność zapisu;
 • technika pisania wypowiedzi;
 • organizacja graficzna wypowiedzi pisemnej (zwracanie uwagi na prawidłowe rozmieszczenie tekstu na stronicy zeszytu);
 • ćwiczenia graficzne (usprawniające drobne ruchy ręki ułożonej w pozycji jak przy pisaniu);
 • ćwiczenia ruchów pisarskich: płynnych, rytmicznych, ciągłych i pulsujących;
 • ćwiczenia na powiększonym formacie i na kartkach z zeszytu (zaznaczanie ciemniejszym kolorem grubszych linii, kolorowanie przestrzeni między innymi, pisanie szlaczków, rysowanie lub wklejanie elementów geometrycznych i rysunkowych, wklejanie kolorowych pasków papieru);
 • doskonalenie umiejętności płynnego, całościowego pisania litery jednym ruchem ręki;
 • wdrażanie do zachowania prawidłowego kształtu liter;
 • ćwiczenia w zakresie stosowania prawidłowych połączeń między literami;
 • stosowanie prawidłowych odstępów między wyrazami w zdaniu;
 • dbanie o czytelność pisma;
 • wdrażanie do przestrzegania zasady pisania do końca strony i do końca zeszytu;
 • dbanie o estetykę zeszytu.

Zwiększanie sprawności manualnej i grafomotorycznej:

 • układanie według wzoru liter z klocków i patyczków;
 • wydzieranie i wycinanie kształtów liter po śladzie, według wzoru i z pamięci;
 • obwodzenie po śladzie i obrysowywanie szablonów liter;
 • ćwiczenia rozmieszczania zapisu w liniaturze z uwzględnieniem wielkości proporcji ukierunkowania i zagęszczenia liter;
 • płynne przepisywanie liter złożonych z kilku elementów ruchem szeregowym;
 • równoczesne kreślenie kolejnych liter występujących po sobie, na przykład w wyrazie;
 • rozwijanie umiejętności kształtnego pisania z uwzględnieniem prawidłowej struktury liter, połączeń międzyliterowych:
 • rozwijanie sprawności manualnej i umiejętności pisania ręcznego.

Ćwiczenia terapeutyczne usprawniające motorykę dużą i małą, drobne ruchy nadgarstków, dłoni i palców.

Ćwiczenia rozwijające tempo i technikę czytania.

Ćwiczenia usprawniające artykulację – terapie głosek wymagających szlifowania…

źródło: A Naprawa, A. Tanajewska, K. Szczepańska, Otwórz się na świat…, Harmonia Universalis, Gdańsk, 2013

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google

Komentujesz korzystając z konta Google. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s

Ta witryna wykorzystuje usługę Akismet aby zredukować ilość spamu. Dowiedz się w jaki sposób dane w twoich komentarzach są przetwarzane.