autyzmwszkole.com

Czasy gramatyczne – rozwój mowy

#czas#komunikacja#język#rewalidacja#IPET

Cele:

  1. Wyposażenie ucznia w słownictwo umożliwiające mu opisywanie rzeczy, które wydarzyły się w przeszłości jak i przewidywanie przyszłych zdarzeń.
  2. Zwrócenie uwagi na zależności między wydarzeniami w czasie.

View original post 673 słowa więcej