ARKUSZ WIELOSPECJALISTYCZNEJ OCENY
POZIOMU FUNKCJONOWANIA UCZNIA
Imię i nazwisko: XXX
Klasa: II
Rozpoznanie: niepełnosprawność ruchowa (zanik mięśni)
Data sporządzenia:
Pobierz cały dokument

W opracowaniu wykorzystano wzór arkusza opracowanego przez WODN w Sieradzu. Został on zmodyfikowany i dostosowany do własnych potrzeb.

Autor: Aneta Maniak, pedagogika-specjalna.pl