INDYWIDUALNY PROGRAM EDUKACYJNO- TERAPEUTYCZNY (IPET) dla ucznia z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego

I. Informacje o uczniu

1. Imię i nazwisko dziecka………………………………….
2. Data urodzenia………………………………….
3. Adres zamieszkania:………………………………….
………………………………….
4. Uczeń z niepełnosprawnością intelektualną………………………………….
5. Klasa………………………………….
6. IPET sporządzony na czas szkoły………………………………….
7. Orzeczenie numer…………………………………. o potrzebie kształcenia specjalnego wydane w dniu ………………………………….przez (nazwa poradni) ………………………………….
8. Nazwa szkoły………………………………….

II. Ocena poziomu funkcjonowania ucznia- analiza możliwości i potrzeby ucznia
(na podstawie posiadanej dokumentacji: orzeczenie, opinia medyczna, i innej; obserwacja pedagogiczna i specjalistyczna)
1. Możliwości/ mocne strony ucznia
………………………………….
2. Informacje o trudnościach ucznia
………………………………….

3. Informacje o funkcjonowaniu ucznia w szkole, klasie
………………………………….
4. Funkcjonowanie ucznia w domu rodzinnym
………………………………….

III. Zintegrowane działania nauczycieli i specjalistów prowadzących zajęcia z uczniem

1. Cele edukacyjne główny wynikający z niepełnosprawności
………………………………….
2. Cele edukacyjne szczegółowe
………………………………….
3. Cele terapeutyczne (rewalidacyjne)
………………………………….
IV. Dostosowanie wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb rozwojowych
i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia
1. Formy i metody pracy z uczniem
………………………………….
2. Zasady i metody pracy z uczniem upośledzonym
………………………………….
3. Rodzaj zintegrowanych działań nauczycieli i specjalistów
………………………………….
4. Rodzaj i zakres współdziałania z poradnią psychologiczno- pedagogiczną
………………………………….

V. Pomoc psychologiczno – pedagogiczna udzielana uczniowi

1. Tygodniowy rozkład zajęć obowiązkowych
(wynikający z realizacji podstawy programowej, plan lekcji)

Rozkład zajęć Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0
1
2
3
4
5
6
7
8

2.Tygodniowy wykaz zajęć specjalistycznych realizowanych na terenie szkoły (zajęcia nadobowiązkowe)

Rozkład zajęć Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1
2 logopeda
3
4 logopeda
5
6
7
8

3. Inne formy wsparcia ucznia na terenie szkoły

Rodzaj pomocy Czas trwania danej pomocy Uwagi
Konsultacje z nauczycielami przedmiotowymi Cały rok 2013/2014 Zgodnie z potrzebami uczennicy
Zajęcia z doradcą zawodowym Cały rok 2013/2014 Według ustaleń ze szkolnym doradcą zawodowym

VI. Działania wspierające rodziców/ opiekunów ucznia

• indywidualne konsultacje rodziców ze szkolnym pedagogiem
• indywidualne konsultacje z nauczycielami pracującymi z uczennicą w szkole
• określenie zakresu współpracy i pomocy rodziców podczas odrabiania lekcji, przygotowywania do zajęć – bieżące zapisywanie prac domowych, korzystanie z kart pracy

VII. Zakres współpracy nauczycieli i specjalistów z rodzicami ucznia w realizacji programu

• konsultacja założeń IPET
• monitorowanie postępów uczennicy w trakcie realizacji programu, dokonywanie korekt i modyfikacji
• bieżące przekazywanie informacji o postępach uczennicy i jej szkolnej sytuacji
• systematyczne udzielanie wskazówek celem utrwalenia w domu materiału dydaktycznego przerabianego w szkole
• umożliwienie udziału w zajęciach korekcyjno – kompensacyjnych prowadzonych z uczennicą, instruktaż do kontynuowania ćwiczeń w domu

VIII. Procedury realizacji Indywidualnego Programu Edukacyjno -Terapeutycznego

1. Zatwierdzenie Indywidualnego Programu
Edukacyjno -Terapeutycznego przez Dyrektora szkoły w dniu ………………………..

2. Osoby odpowiedzialne za przygotowanie Indywidualnego Programu Edukacyjno – Terapeutycznego

L.P. Imię i nazwisko nauczyciela Nauczany przedmiot/ funkcja Podpis nauczyciela
1 Pedagog szkolny
2 Język polski/Wychowawca
3 Nauczyciel wspomagający
4 Doradca zawodowy
5 Nauczyciel wspomagający
6 Matematyka

………………………………….
(podpis Dyrektora)
Zapoznałem się z Indywidualnym Programem
Edukacyjno – Terapeutycznym dla mojego dziecka

………………………………….
(Imię i nazwisko Rodzica)

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s

Ta witryna wykorzystuje usługę Akismet aby zredukować ilość spamu. Dowiedz się w jaki sposób dane w twoich komentarzach są przetwarzane.