Program zajęć uspołeczniających dla dzieci z autyzmem

Program zajęć rewalidacyjnych z zakresu uspołeczniania
Klasa IV -VI B
Rok szkolny 2012/2013

Autor programu: mgr Aneta Trojanowska

Miejsce realizacji: Zespół Niepublicznych Szkół w Kup, Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Kup

Klasa: IV -VI B

Warunki realizacji: 1 godzina/tygodniowo

Czas realizacji: Rok szkolny 2012/2013

Procedury osiągania celów:
zdobywanie wiedzy
rozwijanie samodzielności
rozwijanie umiejętności

Każdy z tych celów operacyjnych wymaga innych oddziaływań i sposobu pracy.
Rozwijanie umiejętności odbywa się głównie poprzez prezentację zadania i podpowiadaniu, pokazywaniu czego oczekujemy od ucznia. Celem jest wycofywanie podpowiedzi, tak, by dziecko wykonało zadanie całkowicie samodzielnie. Podpowiedzi są różnego typu: od podpowiedzi manualnych o różnym natężeniu, werbalnych, wzrokowych.
W rozwijaniu umiejętności stosować można zarówno trening wielokrotnych powtórzeń jak i uczenie incydentalne.
Program zawiera:
określone cele
zadania do wykonania tzw. sytuacje edukacyjne, które pozwolą na osiągnięcie podstawowych celów oraz zadań
przewidywane osiągnięcia uczniów zgodnie z ich możliwościami rozwojowymi

Każde zadanie jest realizowane dzięki doborowi odpowiednich sposobów i strategii działania.
W przypadku Piotra doskonalenie relacji społecznych, odczytywania zjawisk i sytuacji między ludźmi będzie odbywało się z wykorzystaniem alternatywnych metod komunikacji.

Cele główne programu:

kształtowanie poczucia własnej wartości
kształtowanie wyrażania własnych emocji
nauka rozpoznawania emocji u innych osób
wspomaganie harmonijnego rozwoju
nabywanie umiejętności interpersonalnych i współuczestnictwa w grupie
rozwijanie nawyków związanych z higieną osobistą i kulturą osobistą
doskonalenie umiejętności współżycia w grupie i nawiązywania innych kontaktów społecznych
rozwijanie umiejętności i nawyków poprawnego zachowania się w klasie, w szkole i poza nią
doskonalenie umiejętności w zakresie przestrzegania zasad panujących w rodzinie i społeczeństwie
rozwijanie umiejętności związanych z identyfikacją z własną płcią
doskonalenie znajomości najbliższego otoczenia

Sposób realizacji programu.

Podczas zajęć rewalidacyjnych zostaną wykorzystane metody słowne, oglądowe oraz czynne. Będą stosowane formy pracy: indywidualna i zbiorowa. Głównym celem powyższych zajęć jest wyposażenie uczniów w takie wiadomości i umiejętności, aby mieli oni możliwość zdobycia jak największej samodzielności w zakresie zaspokajania podstawowych potrzeb. Istotne, by uczniowie byli zaradni w życiu codziennym adekwatnie do indywidualnego poziomu umiejętności oraz by posiadali poczucie sprawczości. Ważnym celem jest także wyposażenie uczniów w umiejętności respektowania przyjętych norm współżycia społecznego.

Przewiduje się, że uczeń będzie:

łatwiej wyrażał i rozumiał emocje swoje oraz innych
uzewnętrzniał własne potrzeby
rozumiał i realizował proste polecenia
potrafił dłużej się skupić na danym zadaniu
wzmocni pamięć słuchową
znał i respektował uznane normy i zasady społeczne
efektowniej współdziałał w grupie
rozumiał różnorodne sytuacje społeczne

Zagadnienia programowe
Umiejętności operacyjne. Przewidywane osiągnięcia uczniów.
Budowanie hierarchii ważności

Uczeń:
poznaje świat wartości nadrzędnych:prawda, dobro, piękno, miłość, przyjaźń, koleżeństwo, życzliwość
uczestniczy w sytuacjach, w których będzie możliwe doświadczanie powyższych wartości
dokonuje prób oceny postępowania własnego oraz innych osób
rozwija poczucie odpowiedzialności
Podnoszenie poczucia własnej wartości. Rozumienie emocji swoich i innych
Uczeń:
posługuje się zaimkiem osobowym „ja” wyrażając go słownie lub wskazując na siebie samego
wyraża własne odczucia, potrzeby mówiąc: uważam, myślę, czuję, chcę
potrafi skupić się na ludziach i rzeczach
dokonuje prostego wyboru
ma możliwość doświadczania potrzeby sukcesu i uznania
Komunikowanie się z otoczeniem
Uczeń:
rozwija słownictwo bierne i czynne
prowadzi proste dialogi z drugą stroną
buduje pełne zdania
udziela odpowiedzi na pytania otwarte i zamknięte
stosuje komunikację niewerbalną
wyraża nazywając lub wskazując swój nastrój, samopoczucie, potrzeby- wykorzystanie piktogramów, zdjęć, ilustracji
Rozwijanie nawyków poprawnego zachowania się w klasie i w szkole
Uczeń:

właściwie zachowuje się wobec kolegów, nauczycieli i innych pracowników szkoły
stosuje formy grzecznościowe:dzień dobry, do widzenia, proszę, dziękuję, przepraszam
odpowiednio reaguje na pochwały i upomnienia
uczestniczy we wspólnych zabawach
kształtuje i doskonali nawyki odpowiedniego zachowania się względem rówieśników i nauczycieli
uczy się eliminować zachowania niepożądane
Doskonalenie przestrzegania zasad panujących w rodzinie i w społeczeństwie
Uczeń:

uczestniczy w uroczystościach rodzinnych
uczy się realizowania obowiązków domowych
doskonali naukę właściwego sposobu zachowania się w otoczeniu osób znanych i nieznanych

Doskonalenie umiejętności współżycia w grupie
Uczeń:
doskonali nawiązywanie relacji emocjonalnych z drugą stroną :mój nauczyciel, mój kolega
kształtuje umiejętności nazywania i wyrażania emocji
doskonali współpracę z innymi
rozwija relację zaufania wobec rówieśników i nauczycieli
podejmuje współpracę z kolegami podczas zabawy
pomaga rówieśnikom
traktuje z szacunkiem drugą stronę
uczy się eliminowania zachowań niepożądanych wobec rówieśników grupy (mgr Aneta Trojanowska, edux.pl).

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s

Ta witryna wykorzystuje usługę Akismet aby zredukować ilość spamu. Dowiedz się w jaki sposób dane w twoich komentarzach są przetwarzane.